lunes, 13 de octubre de 2014

Haifa WehbeDiari de tardor (5)

Haifa Wehbe

Llegeixo que en una ocasió la Maruja Torres li va recriminar al pobre Tomàs Alcoverro que li agradés una dona amb aspecte, segons ella, de putot. No diu pas si la recriminació va ser una gràcia simpàtica i afectuosa o bé el contrari.

Hi ha homes que els hi agraden les dones que algú, com la Maruja Torres, pot considerar que tenen aspecte de putot; a alguns d’ells els hi agraden sempre, és a dir, tot el temps i únicament aquesta mena de dones. En canvi, en hi ha que només a estones, a hores variades o regulars. Fins i tot també podem trobar homes que tenen un gust obert i variat, que els hi agraden les dones amb aspectes diversos, de putot o de professora de matemàtiques, de peixatera o de executiva de la gran banca, de lànguida donzella o amb la característica fesomia de la meva veïna del cinquè quart . Tots sabem igualment que hi ha bordells que ofereixen el magnífic i indispensable servei de la disfressa on pots triar la indumentària de la professional, infermera, policia, monja, buròcrata del KGB, etc, això sí, totes han de semblar alhora un putot, es a dir, infermera putot, policia putot, monja putot, i així successivament.

També és molt habitual en els jocs eròtics entre les parelles amoroses la simulació d’ell de “boy”, o d’ella de puta, intentant fer real a través del joc d’un dels característics somnis eròtics d’homes i dones, fer de puta i fer de client o l’inrevés.

No vull dir amb això que la professió condicioni el físic o la semblança  ni a l’inrevés, però sí que és cert que en un càsting per triar, per exemple, a un camioner, cap director de cinema o de spots publicitaris escolliria mai a algú amb el físic i el rostre de Gandhi o de Woody Allen, cosa que no vol dir que no hi hagi camioners amb aquesta aparença.

Dir públicament que t’agrada una noia que té, segons els arquetips puritans  i convencionals que expressa la Maruja Torres, aspecte de putot, és, sens dubte, tota una mostra de valentia i d’amplitud de mires per part del Tomàs Alcoverro que assumeix al dir-ho el risc de ser acusat inquisitorialment de masclista fastigós per les mateixes persones que empren aquest adjectiu de putot com si fos una mena d’estigma o defecte físic, com tenir una gepa o ser un nan.

El senyor Alcoverro, però, té prou recorregut i intel·ligència per a que aquesta mena de qualificatius de la hipocresia popular no l’afectin en absolut. Valgui doncs, aquesta llarga presentació per referenciar l’article següent que parla de la Haifa Wehbe, una dona que mereix ser admirada per moltes raons i no pas únicament per la seva bellesa extraordinària.


-------------------------------------------------------

Diario de otoño (5)

Haifa Wehbe

Leo que en una ocasión Maruja Torres le recriminó al pobre Tomás Alcoverro que le gustara una mujer con aspecto, según ella, de putón. No dice si la recriminación fue una gracia simpática y cariñosa o bien lo contrario.

Hay hombres que les gustan las mujeres que alguien, como Maruja Torres, puede considerar que tienen aspecto de putón. A algunos de ellos les gustan siempre, es decir, todo el tiempo y únicamente este tipo de mujeres. En cambio, hay otros que sólo a ratos, a horas diferentes o regulares. Incluso también podemos encontrar hombres que tienen un gusto abierto y variado, que les gustan las mujeres con aspectos diversos, de putón o de profesora de matemáticas, de pescadora o ejecutiva de la gran banca, de lánguida doncella o con la característica fisonomía de mi vecina del quinto cuarta. Todos sabemos igualmente que hay burdeles que ofrecen el magnífico e indispensable servicio del disfraz donde puedes elegir la indumentaria de la profesional, enfermera, policía, monja, burócrata del KGB, etc., eso sí, todas deben parecer a la vez un putón, es decir, enfermera putón, policía putón, monja putón y así sucesivamente.

También es muy habitual en los juegos eróticos entre las parejas amorosas la simulación de él como "boy", o de ella como puta, intentando hacer real a través del juego uno de los característicos sueños eróticos de hombres y mujeres,  hacer de puta y hacer de cliente o viceversa.

No quiero decir con esto que la profesión condicione el físico o la semejanza ni al revés, pero sí es cierto que en un casting para elegir, por ejemplo, a un camionero, ningún director de cine o de spots publicitarios elegiría nunca a alguien con el físico y el rostro de Gandhi o de Woody Allen, lo que no quiere decir que no haya camioneros con esta apariencia.

Decir públicamente que te gusta una chica que tiene, según los arquetipos puritanos y convencionales que expresa Maruja Torres, aspecto de putón, es, sin duda, toda una muestra de valentía y de amplitud de miras por parte de Tomás Alcoverro que asume al decirlo el riesgo de ser acusado inquisitorialmente de machista asqueroso por las mismas personas que emplean este adjetivo de putón como si fuera una especie de estigma o defecto físico, como tener una joroba o ser un enano.

El señor Alcoverro, sin embargo, tiene suficiente recorrido e inteligencia para que este tipo de calificativos de la hipocresía popular no le afecten en absoluto. Valga pues, esta larga presentación para referenciar el artículo siguiente que habla de Haifa Wehbe, una mujer que merece ser admirada por muchas razones y no únicamente por su belleza extraordinaria.

No hay comentarios: