domingo, 16 de noviembre de 2014

Se n’havia anat a dormir despert i s’ha llevat difunt.Diari de tardor (14)

Se n’havia anat a dormir despert i s’ha llevat difunt.

El post anterior començava amb l’escena d’una famosa pel·lícula bèl·lica, The guns of Navarone. Els fets ocorren a l’illa de Keros durant la Segona Guerra Mundial on un escamot irregular d’anglesos i grecs ha de destruir uns canons alemanys que impedeixen la invasió i l’alliberament de la illa per les forces navals aliades.

L’aventura els condueix a la plaça d’un poble on es celebra un casament i, en un dels moments després del ball, es canta una cançó patriòtica popular de Cefalònia, Γιαλό Γιαλό (Camí de la mar).

Els entesos diuen que en realitat és una cançó infantil molt antiga d’autor desconegut i que la seva tonada es repeteix en altres països amb lletres diferents per els nens i nenes, valgui doncs  la versió que enllaço de la Nana Mouskouri al principi amb la lletra patriòtica que esmento amb una altra d’infantil i anglesa al final del post, Down by the bay (Per la badia), que va popularitzar als USA un cantant per a nens anomenat Raffi Cavoukian d’origen armeni i defensor dels drets de l’infància.

No obstant els musicòlegs, jo vull pensar que Γιαλό Γιαλό és una cançó d’amor on un mariner recorda no pas el seu país sinó a la seva estimada que dorm bressolada per l’escuma del mar. Però, certament, no ho és, la imatge femenina és només una fàcil metàfora de la llar o de la pàtria on la terra, l’illa que ha vist nàixer a aquests mariners està encarnada, com és habitual, en una dona.

El grec és un poble d’immigrants, sentimental i molt emotiu i aquests homes que canten no amaguen que enyoren Kefalonia, Zakynthos, Kérkira i Lefcada, quatre illes, afirmen explícitament en la lletra, que adornen l’Hèl·lade i que anomenen com si fossin els noms d’unes noies boniques.

Però jo, tossut i caparrut, vull seguir creient, malgrat les evidències en contra, que la cançó és una cançó d’amor a una dona i no pas una mena de “saudade” patriòtica.

Al costat de l'escuma del mar
la meva estimada dorm,
si us plau us demano, onades, no me la desperteu.

Camí de la mar anàvem
i només de tu - i només de tu - parlàvem,
a la mar vagis o de la mar vinguis,
recorda les meves paraules.

És una cançó alegre, tot i que sota d’aquesta alegria hi trobem aquesta noia que ningú coneix, una mena d’Alfonsina, i que jo vull pensar que és una persona i en cap cas un tros de terra, la dona estimada, la meva estimada que dorm acaronada per l’escuma del mar, i això, me n’adono tràgicament, no significa, no pot significar mai en la meva tradició cultural, altra cosa que la mort tot i que aquesta mort ningú sápiga certament què significa ni què dimonis és.

Raffi Cavoukian cantant també amb alegria i acompanyat només per la seva guitarra pregunta als nens coses impossibles com: Did you ever see a fish eating a cheese? Alguna vegada heu vist un peix menjar un formatge? Did you ever see a whale, with a polka-dot tail? Alguna vegada heu vist una balena, amb una cua de lunars

I això em fa pensar que avui, mentre escombrava el meu tros de vorera, ha passat l’Emili, un vellet de vuitanta anys amic meu, que anava a comprar el diari com cada dematí. M’ha comentat la seva darrera conversa setmanal amb el psicòleg i el traspàs sobtat i tranquil d’un conegut seu que se l’han trobat mort al llit. Aquesta mort s’ha produït quan ningú s’ho esperava, la sorpresa ha estat tan grossa que la seva esposa ha dit consternada als amics i familiars que el pobre home se n’havia anat a dormir despert i s’ha llevat difunt.

–I el psicòleg què t’ha dit? –li he preguntat.

–Volia saber si jo considerava que la vida paga la pena ser viscuda.

–I què li has contestat?

–Que quan s’acabi ja li respondré.

-------------------------------------------------------

Diario de otoño (14)

Se había ido a dormir despierto y se ha levantado difunto.

El post anterior comenzaba con la escena de una famosa película bélica, The guns of Navarone. Los hechos ocurren en la isla de Keros durante la Segunda Guerra Mundial donde un comando irregular de ingleses y griegos debe destruir unos cañones alemanes que impiden la invasión y la liberación de la isla por las fuerzas navales aliadas.

La aventura les conduce a la plaza de un pueblo donde se celebra una boda y, en uno de los momentos después del baile, se canta una canción patriótica popular de Cefalonia, Γιαλό Γιαλό (Por el mar).

Los entendidos dicen que en realidad es una canción infantil muy antigua de autor desconocido y que su canción se repite en otros países con letras diferentes para los niños y niñas, valga pues la versión que enlazo de Nana Mouskouri al principio con la letra patriótica que menciono con otra de infantil e inglesa al final del post, Down by the bay (Por la bahía), que popularizó en los USA un cantante para niños llamado Raffi Cavoukian de origen armenio y defensor de los derechos de la infancia.

No obstante los musicólogos, yo quiero pensar que Γιαλό Γιαλό es una canción de amor donde un marinero recuerda no a su país sino a su amada que duerme mecida por la espuma del mar. Pero, ciertamente, no lo es, la imagen femenina es sólo una fácil metáfora del hogar o de la patria donde la tierra, la isla que ha visto nacer a estos marineros está encarnada, como es habitual, en una mujer.

El griego es un pueblo de inmigrantes, sentimental y muy emotivo y estos hombres que cantan no esconden que añoran Kefalonia, Zakynthos, Kérkira y Lefcada, cuatro islas, afirman explícitamente en la letra, que adornan la Hélade y que llaman como si fueran los nombres de unas chicas bonitas.

Pero yo, terco y testarudo, quiero seguir creyendo, a pesar de las evidencias en contra, que la canción es una canción de amor a una mujer y no una especie de "saudade" patriótica.

Junto a la espuma del mar
mi querida duerme,
por favor os pido, olas, no me la despertéis.

Camino del mar íbamos
y sólo de ti -y sólo de ti- hablábamos,
al mar vayas o del mar vengas,
recuerda mis palabras.

Es una canción alegre, aunque debajo de su alegría encontramos a esta muchacha que nadie conoce, una especie de Alfonsina, y que yo quiero pensar que es una persona y en ningún caso un pedazo de tierra, la mujer amada, mi amada que duerme mecida por la espuma del mar, y esto, me doy cuenta trágicamente, no significa, no puede significar jamás en mi tradición cultural, otra cosa que la muerte aunque esta muerte nadie sepa ciertamente qué significa ni qué demonios es.

Raffi Cavoukian cantando también con alegría y acompañado sólo por su guitarra pregunta a los niños cosas imposibles como: Did you ever see a fish eating a cheese? ¿Alguna vez has visto un pescado comer un queso? Did you ever see a whale, with a polka-dot tail? ¿Alguna vez has visto una ballena, con una cola de lunares?

Y eso me hace pensar que hoy, mientras barría mi trozo de acera, ha pasado Emili, un anciano de ochenta años amigo mío, que iba a comprar el periódico como cada mañana. Me ha comentado su última conversación semanal con el psicólogo y el fallecimiento repentino y tranquilo de un conocido suyo que se lo han encontrado muerto en la cama. Esta muerte se ha producido cuando nadie lo esperaba, la sorpresa ha sido tan mayúscula que su esposa ha dicho consternada a los amigos y familiares que el pobre hombre se había ido a dormir despierto y se ha levantado difunto.

¿Y El psicólogo que te ha dicho? le he preguntado.

Quería saber si yo consideraba que la vida vale la pena ser vivida.

¿Y qué le has contestado?


Que cuando acabe ya le responderé.2 comentarios:

Marga dijo...

Jajaja qué buena contestación la de su amigo!

Y quién dice que las canciones deban tener sólo una interpretación? si la suya le gusta pues ya, abajo la imposición cancionil!

Yo quiero ver ballenas con cola de lunares. Me pongo en cuanto tenga un ratillo.

Besos a topos

El peletero dijo...

No le quepa ninguna duda, querida Marga, que a mí también me gustaría ver ballenas con la cola de lunares, y, ya puestos, cabalgar en su lomo como si fuera un dragón, una sirena o mi novia, mecida por la espuma de las olas del mar.

Besos también con lunares que no lunáticos.