sábado, 10 de enero de 2015

Beau Temps


Diari d’hivern (5)

Beau temps.

Fa dies que no plou i les temperatures han baixat. A les golfes del Licée on estudiava Le Gran Duduche hi continua vivint una filadora que fila i fila i que té més anys que Matusalem; gairebé sembla que els fantasmes de vells professors i alumnes la tinguin guardada en formol, vestida de negre, plena de teranyines  i mig amagada a les mirades indiscretes dels nois que estudien i juguen al pati i que ja somien amb les boniques noietes que han vist i que algun dia veuran.

« La couverture de Beau temps représente un homme sur la plage, dans un rayon de soleil qui allonge sa silhouette sur le sable. Au dos de livre, le corps inversé d’une femme apparaît, part temps de pluie, dans des petites flaques d’eau. Il faut l’album entier pour passer de l’été à l’automne, du soleil à l’embrun et de l’hombre au reflet. » (Happé par Sempé, Christophe Carlier)

“Cada any, hores abans que es pongui el sol i arribi la nit de Nadal, surto a passejar pels afores de Girona, seguint el mateix camí de sempre. Prop de Quart, els camps són dolços i discrets. Ha plogut una mica i, abans de tombar l’any, ja despunta, verdíssim, el cereal d’hivern. Generalment, el camí és ple de gent que fa esport o passeja, però, en vigília de Nadal, no hi passa ningú. Com més intensa és, en la buidor dels camps, el soroll dels meus passos, més clarament percebo la presència dels que m’acompanyen amb passos invisibles.” (Passejada hivernal, La Finestra discreta, Antoni Puigverd)

“A mitja tarda es posa a ploure –una pluja fina, densa, menuda, pausada. No fa gens d'aire. El cel és gris i baix. Sento caure la pluja sobre la terra i els arbres del jardí. Fa una fressa sorda i llunyana –com la del mar a l'hivern. Pluja de març, freda, glacial. A mesura que va caient la tarda, el cel, de gris, es torna d'un blanc de gasa –lívid, irreal. Sobre el poble, pesant sobre els teulats, hi ha un silenci espès, un silenci que es palpa. La fressa de l'aigua que cau l'allarga en una música vaga.“ (Quadern gris, Josep Pla)

Le Gran Duduche, com a bon personatge de còmic que era no va créixer mai, per a ell el temps no passava i les estacions es succeïen iguals les unes a les altres; dels anys seixanta va saltar als setanta i després als vuitanta sense envellir, i sense deixar de ser un noiet contestatari eternament jove com si la filadora de les golfes del Licée li hagués transmès el secret de la eterna joventut, com si per a ell el temps es dilatés en un llarg viatge a la velocitat de la llum mentre nosaltres l’observem estupefactes des del nostre present fugisser. 

Ens diu la Viquipèdia que “La dilatació del temps és un fenomen observat per la Teoria de la Relativitat en el qual el temps mesurat per un observador en un sistema que està en moviment uniforme respecte a un altre, és més gran que el temps que mesura aquest sistema pels esdeveniments que hi ocorren. S'ha d'entendre aquest fenomen com una conseqüència real del principi d'invariància de la velocitat de la llum i no com un fenomen aparent.”

No, no és efectivament pas un fenomen aparent ni depèn de la perspectiva, del punt de vista ni de la claror o de la foscor del dia o de l’hora; s’ha de saber que les coses relatives són les menys subjectives que hi ha, i precisament per això es van inventar els paraigües i la música, el ball i els pintallavis, els pinzells i el nombre tretze o setze o quinze o qualsevol altre cosa que contingui la lletra zeta de ziga-zaga.

Tinc la casa plena de pols igual que una tomba egípcia, hauré de fer servir l’aspiradora  i treure a passejar les tres o quatre mòmies que hi ha assegudes al sofà del menjador que no paren de mirar sense cansar-se anuncis a la televisió com si per a elles el temps tampoc passés.

Tenim un fort anticicló a les altures i fa fred, sobre tot el fred el sents si no et mous, igual que el temps que també el sents passar si romans quiet mirant només com es mou la llum.

---------------------------------------------------

Diario de invierno (5)

Beau temps.

Hace días que no llueve y las temperaturas han bajado. En el desván del Licée donde estudiaba Le Gran Duduche sigue viviendo una hiladora que hila e hila y que tiene más años que Matusalén; casi parece que los fantasmas de viejos profesores y alumnos la tengan guardada en formol, vestida de negro, llena de telarañas y medio escondida a las miradas indiscretas de los chicos que estudian y juegan en el patio y que ya sueñan con las bonitas muchachas que han visto y que algún día verán.

« La couverture de Beau temps représente un homme sur la plage, dans un rayon de soleil qui allonge sa silhouette sur le sable. Au dos de livre, le corps inversé d’une femme apparaît, part temps de pluie, dans des petites flaques d’eau. Il faut l’album entier pour passer de l’été à l’automne, du soleil à l’embrun et de l’hombre au reflet. » (Happé par Sempé, Christophe Carlier)

"Cada año, horas antes de que se ponga el sol y llegue la noche de Navidad, salgo a pasear por las afueras de Girona, siguiendo el mismo camino de siempre. Cerca de Quart, los campos son dulces y discretos. Ha llovido un poco y, antes de cambiar el año, ya despunta, verdísimo, el cereal de invierno. Generalmente, el camino está lleno de gente que hace deporte o pasea, sin embargo, en víspera de Navidad, no pasa nadie. Cuanto más intenso es, en el vacío de los campos, el ruido de mis pasos, más claramente percibo la presencia de los que me acompañan con pasos invisibles." (Paseo invernal, La Ventana discreta, Antoni Puigverd)

"A media tarde se pone a llover -una lluvia fina, densa, menuda, pausada. No sopla el viento. El cielo es gris y bajo. Siento caer la lluvia sobre la tierra y los árboles del jardín. Hace un ruido sordo y lejano -como el del mar en invierno. Lluvia de marzo, fría, glacial. A medida que va cayendo la tarde, el cielo, de gris, se vuelve de un blanco de gasa –lívido, irreal. Sobre el pueblo, pesando sobre los tejados, hay un silencio espeso, un silencio que se palpa. El ruido del agua que cae lo alarga en una música vaga." (Cuaderno gris, Josep Pla)

Le Gran Duduche, como buen personaje de cómic que era no creció nunca, para él el tiempo no pasaba y las estaciones se sucedían iguales unas a otras; de los años sesenta saltó a los setenta y luego a los ochenta sin envejecer, y sin dejar de ser un muchacho contestatario eternamente joven como si la hiladora de la buhardilla del Licée le hubiera transmitido el secreto de la eterna juventud, como si para él el tiempo se dilatara en un largo viaje a la velocidad de la luz mientras nosotros lo observamos estupefactos desde nuestro presente huidizo.

Nos dice la Wikipedia que "La dilatación del tiempo es un fenómeno observado por la Teoría de la Relatividad en el que el tiempo medido por un observador en un sistema que está en movimiento uniforme respecto a otro, es mayor que el tiempo que mide este sistema por los acontecimientos que ocurren. Se ha de entender este fenómeno como una consecuencia real del principio de invariancia de la velocidad de la luz y no como un fenómeno aparente."

No, no es efectivamente un fenómeno aparente ni depende de la perspectiva, el punto de vista ni de la claridad o la oscuridad del día o de la hora; hay que saber que las cosas relativas son las menos subjetivas que hay, y precisamente por eso se inventaron los paraguas y la música, el baile y los pintalabios, los pinceles y el número trece o dieciséis o quince o cualquier otra cosa que contenga la letra zeta de zigzag. (La metáfora de los números que se escriben con zeta sólo sirve para el catalán, francés o portugués, no para el castellano)

Tengo la casa llena de polvo al igual que una tumba egipcia, tendré que usar la aspiradora y sacar a pasear las tres o cuatro momias que hay sentadas en el sofá del comedor que no paran de mirar sin cansarse anuncios en la televisión como si para ellas el tiempo tampoco pasara.

Tenemos un fuerte anticiclón en las alturas y hace frío, sobre todo el frío lo sientes si no te mueves, igual que el tiempo que también lo sientes pasar si permaneces quieto mirando sólo como se mueve la luz.No hay comentarios: