viernes, 14 de junio de 2013

El Peletero/Els restrejadors wanderobo


Hemeroteca pelletera

Els restrejadors wanderobo

Avui he acomiadat a l’Albert a l'Estació del Nord, se n’anava a Madrid. Un cop ja havia pujat a l'autocar, i mentre esperava que arrenqués i partís per dir-li adéu amb la mà, m'he trobat en un banc, oblidat per algú, Green Hills of Africa, un llibre de l’Ernest Hemingway, una edició de 1994 d'Arrow Books. La seva tapa vermella destacava llampant amb el color clar de la fusta del banc, l’he fullejat i me l’he endut.

Comença així:

We were sitting in the blind that wanderobo hunters had built of twigs and branches at the edge of the salt-lick when we heard the truck coming. At first it was far away and no one could tell what the noise was. Then it was stopped and we hoped it had been nothing or perhaps only the wind. Then it moved slowly nearer, unmistakable now, louder and louder until agonizing in a clank of loud irregular explosions, it passed close behind us to go on up the road. The theatrical one of the two trackers stood up.
‘It is finished? he said”.

"Estàvem asseguts al damunt d'una persiana que els caçadors wanderobo havien construït de branques i brosses a la vora del dipòsit de sal que els animals fan servir per llepar quan varem sentir arribar un camió. Al principi era molt llunyà i ningú es va adonar què era exactament aquell soroll. Després es va aturar i vam creure que no havia estat res o potser només el vent. Llavors va començar de nou apropant-se lentament, inconfusible ara, cada vegada més enèrgic fins que gairebé va arribar agonitzant amb un soroll metàl·lic d'explosions irregulars fortes, va passar a prop, per darrere de nosaltres, per arribar fins a la carretera. El teatral dels dos rastrejadors es va aixecar. "S'ha acabat?, Va preguntar."

La traducció és meva, blind és persiana, una window blind, però no entenc molt bé com es pot estar assegut damunt d'una d'elles si no està tirada a terra, què fa doncs una persiana tirada a terra si no compleix les funcions d'una persiana?, fa de catifa? L'escriptor no ho diu i nosaltres ho hem de suposar o deduir de la lògica de les coses encara que l'escena passa a l’Àfrica i allà regeixen unes lleis diferents. En qualsevol cas la versió original anglesa diu: "sitting in", no diu: "sitting on", el dilema no és intranscendent al indicar,la preposició in, normalitat en l'acte de asseure’ns en relació a l'objecte en el qual ens asseiem perquè està fet per això, per a asseure-s’hi. Ningú s'asseu “sobre” d’una cadira encara que físicament ho fem, tots ens asseiem només "en" una cadira, però sí que ens asseiem "a sobre" o “al damunt” d'una persiana i no "en" una persiana. Seure al damunt vol dir que un s'està asseient a sobre d'alguna cosa que normalment no està feta perquè les persones s’asseguin com és el cas que ens ocupa, el d'una persiana que més se assembla a una catifa. Una amiga em diu que les preposicions en anglès i alemany mai es poden considerar d'una manera literal. Ella em proposa, amb la seva ironia habitual, que tradueixi asseguts “dins” de la persiana.

També cal destacar que salt-lick necessita en la nostra llengua una descripció de l'objecte: dipòsit de sal que els animals fan servir per llepar, no havent-hi una sola paraula habitual que ho defineixi.

Estic insegur sobre the theatrical one of the two trackers stood up, perquè la frase em sembla forçada, no sé si la solució que he triat és la correcta. Teatralment és un adverbi però en afegir one el converteix en un substantiu que ens remet a un dels dos rastrejadors que es posa dret per preguntar si el fet ha acabat. És teatral el rastrejador en si mateix o ho és només quan es posa en peu per fer la pregunta com si la fes davant d'un auditori representat per tots els altres que l'acompanyen? Jo he triat la primera possibilitat, em sembla la que més concorde amb l'original i la menys teatral, també podia haver traduït el següent: “un dels dos rastrejadors, el teatral, es va posar dret”. O bé alguna cosa completament diferent: “un dels dos rastrejadors es va aixecar teatralment”. Però no n’estic segur, el meu anglès no és pro bo.


-------------------------------

Hemeroteca peletera

Los restreadores wanderobo

Hoy he despedido a Albert en la Estació del Nord, se iba a Madrid. Una vez ya había subido al autocar y mientras esperaba que arrancara y partiera para decirle adiós con la mano, me he encontrado en un banco, olvidado por alguien, Green Hills of Africa, un libro de Ernest Hemingway, una edición de 1994 de Arrow Books. Su tapa roja destacaba lampante con el color claro de la madera del banco, lo he hojeado y me lo he llevado.

Empieza así:

We were sitting in the blind that wanderobo hunters had built of twigs and branches at the edge of the salt-lick when we heard the truck coming. At first it was far away and no one could tell what the noise was. Then it was stopped and we hoped it had been nothing or perhaps only the wind. Then it moved slowly nearer, unmistakable now, louder and louder until agonizing in a clank of loud irregular explosions, it passed close behind us to go on up the road. The theatrical one of the two trackers stood up.
‘It is finished?, he said”.

"Estábamos sentados encima de una persiana que los cazadores wanderobo habían construido de ramas y brozas en el borde del depósito de sal que los animales usan para lamer cuando oímos llegar un camión. Al principio era muy lejano y nadie se dio cuenta qué era exactamente aquel ruido. Luego se detuvo y creímos que no había sido nada o tal vez sólo el viento. Entonces empezó de nuevo acercándose lentamente, inconfundible ahora, cada vez más enérgico hasta que casi llegó agonizando con un ruido metálico de explosiones irregulares fuertes, pasó cerca, por detrás de nosotros, para llegar hasta la carretera. El teatral de los dos rastreadores se levantó.
"¿Se ha terminado?, pregunto."

La traducción es mía, blind es persiana, una window blind, pero no entiendo muy bien cómo se puede estar sentado encima de una de ellas si no está tirada en el suelo, ¿qué hace pues una persiana tirada en el suelo si no cumple las funciones de una persiana?, ¿hace de alfombra? El escritor no lo dice y nosotros lo hemos de suponer o deducir de la lógica de las cosas aunque la escena ocurre en África y allí rigen unas leyes diferentes. En cualquier caso la versión original inglesa dice: “sitting in”, no dice: “sitting on”, el dilema no es baladí porque la preposición in indica normalidad en el acto de sentarse en relación al objeto en el que nos sentamos porque está hecho para eso, para sentarse, nadie se sienta encima de una silla aunque físicamente lo hagamos, todos nos sentamos solamente “en” una silla, pero sí nos sentamos “encima” de una persiana y no “en” una persiana. Sentarse encima quiere decir que uno se está sentando encima de algo que normalmente no está hecho para que las personas se sienten encima de ello como es el caso que nos ocupa, el de una persiana que más parece una alfombra. Una amiga me dice que las preposiciones en inglés y alemán nunca se pueden considerar de una forma literal. Ella me propone, con su ironía habitual, que traduzca sentados dentro de la persiana.

También hay que destacar que salt-lick necesita en nuestra lengua una descripción del objeto: depósito de sal que los animales usan para lamer, no habiendo una palabra habitual que lo defina.

Estoy inseguro sobre The theatrical one of the two trackers stood up, porque la frase me parece forzada, no sé si la solución que he elegido es la correcta. Teatralmente es un adverbio pero al añadirle one lo convierte en un substantivo que nos remite a uno de los dos rastreadores que se pone de pie para preguntar si el hecho ha terminado. ¿Es teatral el rastreador en sí mismo o lo es solamente cuando se pone en pie para hacer la pregunta como si la hiciera delante de un auditorio representado por todos los demás que lo acompañan? Yo he elegido la primera posibilidad, me parece la más acorde al original y la menos teatral, también podía haber traducido lo siguiente: Uno de los dos rastreadores, el teatral, se puso en pie. O bien algo completamente diferente: uno de los dos rastreadores se levantó teatralmente. Pero no estoy seguro, mi inglés no es suficientemente bueno.


No hay comentarios: