viernes, 7 de junio de 2013

El Peletero/The untouchables


Hemeroteca pelletera

The Untouchables

Unes amigues m’explicaven que el primer que els hi van dir als seus marits al adonar-se que el seu matrimoni se n’havia anat en orris va ser: “no em toquis”, una exclamació que marcava clarament una frontera no només en l’espai sinó també en el temps. Després, van omplir unes bosses de les escombraries amb la roba d’ells, les fotografies comunes i les joies de la sogre i les van deixar a la porta de casa, en el replà de l’escala. Més clar impossible, s’havia acabat la història, a fer punyetes.

Els paries, els anomenats també “intocables”, son persones a les que es considera fora de l’edifici social bàsic, de l’entramat de columnes i parets mestres i del relat mític que el va originar, viuen a fora, al carrer, més enllà del món habitable.

Els intocables es troben en moltes cultures i països, tota societat i persona genera els seus propis elements estranys i patògens, tan necessaris, es veu, com les bigues que aguanten el sostre de la casa i que ens protegeixen de la pluja i del sol. A la India les castes superiors evitaven, fins i tot, tenir contacte amb les ombres dels intocables.

La immunodeficiència combinada greu és una malaltia genètica que obliga als qui la pateixen a ser reclosos en habitacions completament aïllades del exterior, totalment segellades i evitar d’aquesta manera el contacte amb agents infecciosos, inofensius per a la resta, però que a ells els matarien.

Al Japó proliferen els adolescents que es reclouen en la seva habitació durant anys. El veí del pis de d’alt d’un amic meu es va passar mesos mort al llit sense que ningú el reclamés. Es van adonar que en aquell pis hi havia un difunt, gos o persona, podrint-se i sense enterrar per la pudor que feia.

Antigament els leprosos eren apartats de la societat per impedir que el seu mal contaminés a la resta. El bojos, els deformes físics, els deficients psíquics o intel•lectuals, els incapacitats, els ancians, els vagabunds, els homosexuals també, eren rebutjats o directament assassinats igual que els racialment diferents. En general les persones que no duien una vida reglada, o tenien un físic desagradable o malaltís, eren fàcilment assenyalats i, en molts casos també, convertits en caps de turc dels mals socials que en cerimònies públiques i catàrtiques eren sacrificades de manera ritual.

Avui en dia, per sort, el món és molt diferent a l’antic, encara que, si mirem amb atenció, no ho és tant. La diferència es paga i es paga amb l’ostracisme, amb la vida o amb la pèrdua del seny. La invisibilitat de l’home invisible, l’absència de mirada aliena, fou també el que el va fer tornar boig. Igual, però diferent, que el Compte Dràcula que no es veia als miralls. Els poders de Superman i de la resta dels superherois els separa i els defensa també de la gent a la que protegeixen, és una paradoxa. Superman mentia quan es convertia en Clark Kent, enganyava a la seva enamorada, vivia una doble vida i segurament tenia una doble personalitat, però a molts els hi succeeix a la inversa, en el món de la política i dels famosos, en el món dels blogs i d’Internet està ple de Clark Kent que menteixen a l’inrevés, al convertir-se en Superman a la web, als escenaris o a l’escó.

Avui en dia el món és diferent, sí, és cert, però ho serà molt més en el futur, la genètica aviat oferirà fills a la carta. Les lleis no garantiran només el dret de les dones a ser mare o a no ser-ho com ara fan, oferiran també el dret a triar d’un menú el quan, el qui, el cóm i el què. Les dones, o les màquines, pariran, persones més iguals o més diferents?, pariran persones o pariran alguna cosa nova?

Tres notícies aparegudes recentment ens parlen d'un grup completament diferent als anteriors que acabo de citar, minoritari en la nostra societat, que mereix també, com tots els altres, el respecte degut, però que igualment pateix o gaudeix d’una mena d’intocabilitat, són els anomenats asexuals. Sembla gairebé impossible que en el nostre món tal mena de persones existeixi fora dels que pateixen estranyes malalties mentals, fortes depressions o les anomalies derivades de greus trastorns físics, genètics o traumàtics.

No vull negar la simpatia que els hi professo per raons que ara no venen al cas, i lamentar que la seva sortida de l'armari no sempre sigui compresa ni acceptada. La gent es mofa del asexuals com si fossin uns incapacitats beneits, uns castrats, uns eunucs o el que és pitjor, uns rars molt perillosos que posen a tota la resta en evidència. L’asexualitat és per a la mentalitat actual una tara, una malformació que incomoda i que es considera insana.

Després d’anys i centúries de repressió sexual, hem anat a parar a una exaltació inflada dels beneficis del sexe i de la necessitat del seu exercici permanent com si formés part d’una sana dieta naturista i ecològica, una especial dieta mediterrània rica en endorfines com la xocolata o l’esport. Una bona, pública i desinhibida vida sexual, és sinònim, avui en dia, d’èxit personal i social, de ment oberta i d’actitud moderna i desimbolta i quasi també una obligació per a ésser ben acceptat, no hi ha res millor que tenir una parella guapa, intel·ligent o rica  que mostrar, passejar-la i anar-la canviant tot sovint és la millor senyal de que toques i ets tocat, de que formes part del grup i de la cadena.

Però avui un asexual és tan provocador i transgressor ara com abans ho era un llibertí. Però més incomprès. La gent rebutja a Berlusconi però l’entén, el comprèn.

En la paraula llibertí hi ha inclosa la paraula llibertat, un llibertí autèntic pot posar en crisi la voluntat més ferma i continguda. Un llibertí, o llibertina, de debò, et pot fer malbé la vida, la pròpia i la de la teva família. Un veritable llibertí et pot robar l’enteniment i el teu temps per llançar-lo després a les escombraries, et pot tornar un descregut, et pot convertir en un bibelot, en una titella. Un llibertí és l’amo d’un dels bens més preuats, el de la impunitat. Però el poder dels que no necessiten menjar cada dia ni dormir en un llit ben amatalassat, ni la companyia de muller o d’home, és més gran, molt mes desestabilitzador, més revolucionari i anguniós encara, perquè... com ja se sap, o tothom hauria de saber, el veritable poder resideix en no necessitar-lo, perquè, com deia en Bruce Lee, la força és la de la gota que perfora la pedra i perquè l’excitant del sexe, en realitat i com també afirmava l’Andy Warhol, és no practicar-lo.

No cal recorre ni a Confuci ni a Buda ni a Crist, ja no, ni tan sols a Sòcrates -que no hem de confondre amb el gos del meu veí que el va batejar amb aquest nom tot i que no ho va fer pas pel filòsof grec sinó pel famós futbolista brasiler que calçava un 36-, alguns mites pop com els dos que acabo d’anomenar també saben quin és el gran dilema, i ells, com els filòsofs de la antiguitat i els superherois de la modernitat, ho expressen diferent però d’igual manera.

Noli me tangere, li va dir Jesús a la Magdalena quan aquesta el va veure un cop ja ressuscitat. “Do not touch me”, li va dir també l’Eliot Ness (el cap del la famosa brigada de policies anomenada The Untouchables, Els Intocables) a l’Al Capone quan el va emmanillar per dur-lo a la presó.

"La societat presenta el sexe com una obligació", analitza Paul, vicepresident de l'Associació per la Visibilitat dels asexuals (AVA), que lamenta que l'absència de vida sexual es consideri un defecte. "La asexualitat és una forma de sexualitat. Forma part de la diversitat de les sexualitats humanes i és més important reconèixer la seva existència que intentar criticar-la", proclama".

"La notícia feia referència a un terme encunyat per la societat oriental al 2007 per referir-se als homes inapetents, els soushokukei-danshi (homes herbívors) les característiques consisteixen en l'evasió del sexe, el gust per la roba, la dieta, l'estalvi i la necessitat de viure una vida tranquil•la allunyada de l'estrès competitiu de la societat. De la mateixa manera, els japonesos van encunyar un terme per referir-se a les dones apetents, les nikushokukei-joshi (dones carnívores), que rondarien la trentena i que estarien obsessionades amb la recerca d'un home".

Un estudi realitzat pel govern japonès confirma el creixent desinterès per la parella i el sexe en la societat nipona que, des de la dècada dels 70, ha vist baixar el nombre de matrimonis. El 60% dels homes i el 50% de les dones entre 18 i 34 anys no tenen parella. L'informe sosté que molts dels joves ni tan sols busquen parella”.

Be water my friend, be water.

----------------------------------------

Hemeroteca Peletera

The Untouchables

Unas amigas me contaban que lo primero que les dijeron a sus maridos al darse cuenta que su matrimonio se había ido a pique fue: "no me toques", una exclamación que marcaba claramente una frontera no sólo en el espacio sino también en el tiempo. Después, llenaron unas bolsas de basura con la ropa de ellos, las fotografías comunes y las joyas de la suegra y las dejaron en la puerta de casa, en el rellano de la escalera. Más claro imposible, se había terminado la historia, a hacer puñetas.

Los parias, los llamados también "intocables", son personas a las que se considera fuera del edificio social básico, del entramado de columnas y paredes maestras y del relato mítico que lo originó, viven fuera, en la calle, más allá del mundo habitable.

Los intocables se encuentran en muchas culturas y países, toda sociedad y persona genera sus propios elementos extraños y patógenos, tan necesarios, se ve, como las vigas que sostienen el techo de la casa y que nos protegen de la lluvia y del sol. En la India las castas superiores evitaban, incluso, tener contacto con las sombras de los intocables.

La inmunodeficiencia combinada grave es una enfermedad genética que obliga a quienes la padecen a ser recluidos en habitaciones completamente aisladas del exterior, totalmente selladas y evitar de esta manera el contacto con agentes infecciosos, inofensivos para el resto, pero que a ellos los matarían .

En Japón proliferan los adolescentes que se recluyen en su habitación durante años. El vecino del piso de arriba de un amigo mío se pasó meses muerto en la cama sin que nadie lo reclamara. Se dieron cuenta que en aquel piso había un fallecido, perro o persona, pudriéndose sin enterrar por la peste que desprendía.

Antiguamente los leprosos eran apartados de la sociedad para impedir que su mal contaminara al resto. Los locos, los deformes físicos, los deficientes psíquicos o intelectuales, los incapacitados, los ancianos, los vagabundos, los homosexuales también, eran rechazados o directamente asesinados igual que los racialmente diferentes. En general las personas que no llevaban una vida reglada, o tenían un físico desagradable o enfermizo, eran fácilmente señaladas y, en muchos casos también, convertidos en cabezas de turco de los males sociales que en ceremonias públicas y catárticas eran sacrificadas de manera ritual.

Hoy en día, por suerte, el mundo es muy diferente al antiguo, aunque, si miramos con atención, no lo es tanto. La diferencia se paga y se paga con el ostracismo, con la vida o con la pérdida de la cordura. La invisibilidad del hombre invisible, la ausencia de mirada ajena, fue también lo que le hizo volver loco. Igual, pero diferente, que el Conde Drácula que no se veía en los espejos. Los poderes de Superman y del resto de los superhéroes los separa y los defiende también de la gente a la que protegen, es una paradoja. Superman mentía cuando se convertía en Clark Kent, engañaba a su enamorada, vivía una doble vida y seguramente tenía una doble personalidad, pero a muchos les sucede a la inversa, en el mundo de la política y los famosos, en el mundo de los blogs y de Internet está lleno de Clark Kent que mienten al revés, al convertirse en Superman, en la web, en los escenarios o en el escaño.

Hoy en día el mundo es diferente, sí, es cierto, pero lo será mucho más en el futuro, la genética pronto ofrecerá hijos a la carta. Las leyes no garantizarán sólo el derecho de las mujeres a ser madre o no serlo, como hacen, ofrecerán también el derecho a elegir de un menú el cuándo, el quién, el cómo y el qué. ¿Las mujeres, o las máquinas, parirán, personas iguales o más diferentes?, ¿parirán personas o parirán algo nuevo?

Tres noticias aparecidas recientemente nos hablan de un grupo completamente distinto a los anteriores que acabo de citar, minoritario en nuestra sociedad, que merece también, como todos los demás, el respeto debido, pero que igualmente sufre o goza de una especie de intocabilidad, son los llamados asexuales. Parece casi imposible que en nuestro mundo tal clase de personas exista fuera de los que sufren extrañas enfermedades mentales, fuertes depresiones o las anomalías derivadas de graves trastornos físicos, genéticos o traumáticos.
No quiero negar la simpatía que les profeso por razones que ahora no vienen al caso, y lamentar que su salida del armario no siempre sea comprendida ni aceptada. La gente se mofa de los asexuales como si fueran unos incapacitados tontos, unos castrados, unos eunucos o lo que es peor, unos raros muy peligrosos que ponen a todos los demás en evidencia. La asexualidad es para la mentalidad actual una tara, una malformación que incomoda y que se considera insana.

Después de años y centurias de represión sexual, hemos ido a parar a una exaltación hinchada de los beneficios del sexo y de la necesidad de su ejercicio permanente como si formara parte de una sana dieta naturista y ecológica, una especial dieta mediterránea rica en endorfinas como el chocolate o el deporte. Una buena, pública y desinhibida vida sexual es sinónimo, hoy en día, de éxito personal y social, de mente abierta y de actitud moderna y desenvuelta y casi también una obligación para ser bien aceptado, no hay nada mejor que tener una pareja guapa, rica o inteligente que mostrar, pasearla e ir cambiando a menudo, ella es la mejor señal de que tocas y eres tocado, de que formas parte del grupo y de la cadena.

Pero hoy un asexual es tan provocador y transgresor ahora como antes lo era un libertino. Pero más incomprendido. La gente rechaza a Berlusconi pero lo entiende, lo comprende.

En la palabra libertino está incluida la palabra libertad, un libertino auténtico puede poner en crisis la voluntad más firme y contenida. Un libertino, o libertina, de verdad, te puede dañar la vida, la propia y la de tu familia. Un verdadero libertino te puede robar el entendimiento y tu tiempo para lanzarlo después a la basura, te puede volver un descreído, te puede convertir en un bibelot, en una marioneta. Un libertino es el dueño de uno de los bienes más preciados, el de la impunidad. Pero el poder de los que no necesitan comer cada día ni dormir en una cama bien acolchada, ni la compañía de mujer o de hombre, es más grande, mucho más desestabilizador, más revolucionario y angustioso aún, porque ... como ya se sabe, o todo el mundo debería saber, el verdadero poder reside en no necesitarlo, porque, como decía Bruce Lee, la fuerza es la de la gota que perfora la piedra y porque lo excitante del sexo, en realidad y como afirmaba Andy Warhol, es no practicarlo.

No hay que recurrir ni a Confucio ni a Buda ni a Cristo, ya no, ni siquiera a Sócrates -que no debemos confundir con el perro de mi vecino que lo bautizó con ese nombre aunque no lo hizo por el filósofo griego sino por el famoso futbolista brasileño que calzaba un 36 -, algunos mitos pop como los dos que acabo de nombrar también saben cuál es el gran dilema, y ellos, como los filósofos de la antigüedad y los superhéroes de la modernidad, lo expresan diferente pero de igual manera.

“Noli me tangere”, le dijo Jesús a la Magdalena cuando ésta lo vio una vez ya resucitado. "Do not touch me", le dijo también Eliot Ness (el jefe de la famosa brigada de policías llamada The Untouchables, Los Intocables) a Al Capone cuando lo esposó para llevarlo a la cárcel.

"La sociedad presenta el sexo como una obligación", analiza Paul, vicepresidente de la Asociación por la Visibilidad de los Asexuales (AVA), que lamenta que la ausencia de vida sexual se considere un defecto. "La asexualidad es una forma de sexualidad. Forma parte de la diversidad de las sexualidades humanas y es más importante reconocer su existencia que intentar criticarla", proclama”.

La noticia hacía referencia a un término acuñado por la sociedad oriental en 2007 para referirse a los hombres inapetentes, los soushokukei-danshi (hombres herbívoros) cuyas características consisten en la evasión del sexo, el gusto por la ropa, la dieta, el ahorro y la necesidad de vivir una vida tranquila alejada del estrés competitivo de la sociedad. De la misma manera, los japoneses acuñaron un término para referirse a las mujeres apetentes, las nikushokukei-joshi (mujeres carnívoras), que rondarían la treintena y que estarían obsesionadas con la búsqueda de un hombre”.

Un estudio realizado por el gobierno japonés confirma el creciente desinterés por la pareja y el sexo en la sociedad nipona que, desde la década de los 70, ha visto bajar el número de matrimonios. El 60% de los hombres y el 50 % de las mujeres entre 18 y 34 años no tienen pareja. El informe sostiene que muchos de los jóvenes ni siquiera buscan pareja”.

Be water my friend, be water.4 comentarios:

Marga dijo...

Pues contaría a los miembros de AVA que el mero hecho de hacer algo -o de dejar de hacerlo- no implica que los demás lo hagan -o dejen de hacer-, por las mismas razones que uno mismo. Esa necesidad de encontrar identificaciones, de sentirse arropado en toda aquella idea descabellada que a uno se le ocurra. Se tiende a pensar que las tontunas van y se reafirman como ideas plausibles cuando se asocian. Sin que sea así.

Y de los nipones me fío poco, además de ser una sociedad jerarquizada y tradicionalista en exceso, les he visto realizar perversiones sexuales un tanto sospechosas... umm, no, en materia sexual no hago eco de sus teorías. Y eso pasando por alto -bueno, no, no lo paso-, esa graciosa descripción sigloveintiuno de los monjes y las brujas del medievo. Líbrense ellos del hambre impura femenina. Amén.

Así que digo yo... no será más sencillo hacer lo que a cada cual le apetezca? Sin buscar justificaciones porque en materia de sexo no creo que existan salvo las propias e intransferibles. Y porque el buscarlas, me da a mí, que no es más que una excusa para que los estigmatizados sean los otros.

Razón de peso, eso sí, por poco razonable que sea.

Be wine, my friend, be wine. Mucho mejor, dónde va a parar!

Un beso tocado y nunca hundido.

El peletero dijo...

Sí, querida Marga, tiene usted toda la razón, supongo, pero es que mi blog no es un blog de autoayuda ni yo hablaba, aunque pueda parecer lo contrario, de sexo. Yo no hablo nunca de sexo (no se ría, es verdad), ni de política ni de arte ni de arquitectura, ni de amor tampoco ni de moda, ni siquiera hablo de mí y mucho menos de peletería, yo casi no hablo de nada y si hablo de algo es de mudanzas.

En cualquier caso, querida amiga (cada vez más me parezco a la Elena Francis, ruego que me perdone) el motivo del texto era la intocabilidad, concepto vago aunque de consecuencias rotundas y claras como si sufriéramos de quemaduras de primer grado, chamuscados en alguna hoguera no medieval y si moderna. El “noli me tangere” no es una frase cualquiera.

Pero puestos a responderle, y por cuestiones personales que no vienen al caso, desde hace tiempo me he aficionado al Mencía y al Godello, y cuando juego a los barcos los campos de batalla son de 20 x 20 cuadros, los portaviones de cuatro, los acorazados de tres, los destructores de dos y los submarinos de un solo cuadro. Se puede utilizar todo el espacio disponible. Hay varias técnicas para disparar, yo tengo la mía que no le voy a contar, es alto secreto, pero que me da muy buenos resultados.

Besos igualmente tocados, los míos no hunden a nadie, no tema.

Antígona dijo...

Las llamadas necesidades siempre son ataduras. Nos ata el aire que respiramos, el hambre que perfora nuestros estómagos, la sed que quema nuestras lenguas… y, ante todo, el deseo de vivir que nos lleva a obedecer a pulmones, estómago y cualesquiera órganos corporales que demandan y demandan.

Así que entiendo lo que señala de que el poder de los que no necesitan es más grande, revolucionario, desestabilizador y angustioso que cualquier otro. Pero ese mismo poder, llevado a su extremo, desemboca en el suicidio, en la negación de la vida, en la renuncia autodestructiva. Es un poder que fácilmente puede volverse en contra de quien lo ostenta.

Un antiguo amigo escribió una vez un cuento sobre el diablo y la felicidad. El diablo enmascarado de vendedor a domicilio inducía a un joven a firmar un contrato en el que, a cambio de la felicidad, la joven le entregaba su alma. Creyendo que lo que el disfrazado diablo le ofrecía era el logro de todo aquello que anhelaba, la joven firma. Sin embargo, como buen vendedor a domicilio, todo se reduce a un engaño: lo que el diablo ofrece a cambio de su alma es un simple estado de ánimo. La joven se siente llena, exultante, feliz, sin hacer absolutamente nada, encerrada en su casa. Nada de lo que deseaba ocurre, pero ella se siente igualmente feliz. Al cabo de un tiempo la joven muere de inanición. Se siente tan feliz que ni tan siquiera necesita comer. El diablo, sin apenas esfuerzo, ha conseguido lo que buscaba.

Mi conclusión, a propósito de su post, es que puede ser peligroso no necesitar nada.

Me pregunto, por otra parte, hasta qué punto no se está haciendo pasar, con el tema de la asexualidad, un trastorno por una opción vital o un modo de ser perfectamente asumible. Y sí, ya sé todo lo que esconde, y nada bueno, la distinción entre normalidad y anormalidad y la constante estigmatización social que se ejerce sobre los anormales, por no hablar de que esta figura del anormal bien pudiera tratarse de una pura construcción social. Pero también se supone que dentro de nada el porcentaje de esquizofrénicos en este mundo de locos llegará al 1% y no creo que a nadie se le ocurra cuestionar que se trata de una patología.

Yo también, confieso, he proclamado alguna vez, en momentos de monumental cabreo, ese “no me toques” que pone una barrera en apariencia insuperable entre uno mismo y el otro. El contacto físico es cercanía, y cuando uno se siente, en su dolor, en su decepción o en su frustración, anímicamente a kilómetros de distancia del otro, una forma de expresarlo es traduciendo esa distancia invisible al plano tangible de lo físico. Con ese gesto, uno se erige en dueño y señor de los límites de su cuerpo y lo afirma posesión propia, terreno vedado para cualquier otra mano que no sea la que en él se integra. Pero lo mejor después de algo así es llegar a volver a tocarse.

Lo excitante de todo es no poseer nada de forma absoluta, no tener nada garantizado. Vivir su ausencia –o la posibilidad de su ausencia– en combinación y contraste con su presencia.

Un post muy interesante, estimado Peletero. Enjundioso, como le he dicho otras veces. Si no fuera porque es tarde y estoy cansada, seguiría escribiendo.

Besos con las manos

El peletero dijo...

Váyase a dormir temprano, querida Antígona, no quisiera que recayera sobre mi la responsabilidad de un sueño corto y un descanso escaso, no haga como yo que me acuesto cuando los gatos son más que pardos y me levanto muerto de sueño, pero es lo que le decía en el post anterior, el maldito día tiene solamente 24 horas y no da para todo lo que hay que hacer y saber que es muchísimo. Fassbinder ya lo decía: “ya dormiremos cuando hayamos muerto”.

Es muy buena la historia de su amigo porque expresa una de las características fundamentales del mentiroso y del diablo como maestro supremo de la mentira. Según Harry G. Frankfut cuando alguien tergiversa cualquier cosa, ha de estar forzosamente tergiversando también su propio estado de ánimo, en este caso, no sé si forzando el ejemplo, es la base de cualquier autoengaño como el de esa mujer que vende su alma, o, como afirma el dicho, no se puede engañar a una persona honesta.

La tradición cristiana expresa el “noli me tangere”, cito a Antoni Puigverd, de la siguiente manera: “En una visita de madrugada, unos discípulos descubren que el sepulcro está abierto y vacío. Magdalena resta junto a la losa, llorando, hasta que aparece Jesús. Ella, inicialmente, no lo reconoce. Y cuando por fin lo hace, Jesús, cortando el abrazo, dice: “No me toques” (“Noli me tangere”, en latín eclesiástico). El sentido teológico de la frase es el siguiente: “Ya no soy el que era, a partir de ahora no debo relacionarme con vosotros de la misma manera que antes”.

Y continúa en la parte más interesante: “Pero la frase oculta, además, el secreto del conocimiento. Para conocer (es decir, para amar) hay que renunciar, si no literalmente a tocar, sí a poseer. Conoce el sabio que consigue distanciarse del objeto de su estudio. Crece el afecto más en ausencia que en presencia de la amada, recordaba Joan Maragall. Y los padres saben, no por teoría platónica, sino por experiencia, que el vínculo sentimental es más intenso cuando los chicos ya no duermen en casa. No es extraño que los mejores poemas de amor sean escritos desde la ausencia: filtran la emoción a través del recuerdo. El pasado dice: “No me toques”, y, en su prohibición, adquiere gran claridad. No es que añoremos el tiempo pasado, es que el presente nos turba porque está pegado a nosotros. Nos abraza de tal manera, que no podemos entenderlo”.

Dicho esto, tiene usted toda la razón, en nuestro mundo no podemos dejar de pensar que esa asexualidad es más consecuencia de una anomalía que otra cosa y, como dice Marga, no debemos fiarnos demasiado, yo nunca lo hago aunque a veces me fascina, de la cultura japonesa, ni de la oriental, añado yo. Pero usted ya me entiende, ni mi post ni mi blog están para definir los usos y costumbres convenientes de la modernidad de Occidente ni lo que las mentes abiertas y progresistas nos dictan sobre lo que debe ser el buen sexo. A estas alturas de mi vida, le puedo asegurar, ya no me creo nada, ni sé nada. Y también es verdad que el poder, sea con la renuncia o todo lo contrario, es poder igual y corrompe de la misma manera.

Pero usted me habla de la distancia que impide tocarnos, y si no fuera porque somos entes virtuales, Antígona y el peletero, le contaría algunas cuantas historias nada virtuales. Y también de los límites de nuestro cuerpo que, sigo yo, cuando está enfermo no sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba. No tema, por lo que a mí se refiere, estoy, hasta el momento, bien de salud.

Gracias por sus palabras.

Besos en la distancia.