viernes, 15 de noviembre de 2013

El Peletero/Les regles del jocDiari de tardor (10)

Les regles del joc.

En moltes ocasions he parlat d’Harry G. Frankfut, un dels moralistes nord-americans més importants, i d’un llibret seu deliciós titulat On Bullshit, en català: xerrameca, en el que podem llegir: "És impossible mentir si un no creu conèixer la veritat. Produir xerrameca no requereix aquesta convicció. Una persona que menteix està responent a la veritat i en aquest sentit, és respectuosa amb ella. Però el xerraire no perquè no rebutja l'autoritat de la veritat, ni s'oposa a ella. No li presta cap atenció en absolut. La xerrameca és pitjor enemic de la veritat que la mentida."

Així doncs, el mentider ens vol enganyar, el xerraire no, per això és molt més perillós.

El Peletero no és pas un blog polític, no ho és ni pretén ser-ho tampoc encara que no sempre es pot defugir la política que ens atrapa fins i tot en la nostra vida més quotidiana i íntima. I el sexe és, com tothom sap, una qüestió clarament política, de poder, de consens i de pactes, d’harmonia i de rivalitat mal i ben entesa, de regles de joc compartides o imposades, de generositat i d’egoisme.

De tangos, de xotis i, fins i tot, de sardanes o de ball de bastons.

En el meu estimat blog eròtic, he vist publicats aquesta vegada uns quans bons consells per practicar una satisfactòria masturbació a un home, un acte de generositat i de noblesa exemplar: “Hi ha moltes opcions diferents alhora de fer una masturbació més emocionant i al·lucinant, (cal recalcar la paraula al·lucinant que fan servir) només has d'utilitzar alguns d'aquests consells i barrejar-los amb una mica de la teva imaginació. Però sobre de tot, diverteix-te veient les reaccions de la teva parella! (...) En primer lloc, hauràs de necessitar que el membre de la teva parella es posi dur. Hi ha moltes maneres d'aconseguir això!.” L’exposició dels consells continua amb unes quantes idees per posar dur el membre de la teva parella. Si voleu saber quines són nomes cal que feu click en l’enllaç titulat: Consells bàsics per a fer grans masturbacions.

Carles Sirera, en Zona Crítica de eldiario.es, en el seu article titulat L’enemic és la cultura, cita una reflexió de Wittgenstein que diu que: “si un grup de nens llança una pilota a un desconegut amb l'esperança que la torni, aquest només la tornarà si coneix el joc i és capaç d'entendre’l, però aquest coneixement només pot existir mitjançant una cultura compartida.”

Fa un temps escrivia també sobre La ciutat de les mentides, un llibret d’en David Mamet on es citava una anècdota, explicada per uns tals germans Bert i Bart Maverick en el seu propi llibre, El pòquer segons els Maverick, que deia: "Un foraster entra en una partida de pòquer i lliga una escala de color. Aposta i posa tot el seu diners a la taula. El seu adversari ensenya un dos, un quatre, un set, un nou i una sota de diferents pals i comença a arrambar amb els diners. El nostre amic, incrèdul, assenyala la seva escala de color i protesta. L'altre assenyala un rètol a la paret que diu "2-4-7-9-sota fan un Gat Vell. El Gat vell guanya a tot. ""

Segons Mamet els germans Maverick conclouen que: “Cal conèixer les regles. I que quan alguna cosa és massa bona per ser certa és que no és certa.”

Jordi Graupera ens parla de La fractura social a rel de la demanda independentista catalana dient que en l’esquerda que s’està inexorablement obrint es troba “la demanda d’institucions que responguin a la realitat i no a la fantasia legal.”

La realitat i l’absurd, el grotesc, més que la simple fantasia, sempre s’han cavalcat com animals amb zel, ara, segons sembla, el candidat socialista a les properes eleccions europees i a la Presidència de la Comissió, Martin Shulz ha afirmat en el seu llibre, Europa, la darrera oportunitat, que: “Si la UE fos un Estat, fracassaria en el tràmit de la seva pròpia sol·licitud d'admissió, perquè molts dels seus àmbits no tenen estructures prou democràtiques." En aquest sentit fa gràcia l’amenaça espanyola i europea que una Catalunya independent quedaria fora de la UE, quan la mateixa UE, si s’apliqués a ella les seves pròpies regles, no s’admetria en el club que ha creat i dirigeix. Una extraordinària volta de cargol a la famosa frase d’en Groucho Marx: “mai formaria part d’un club que m’acceptés com a soci”.

El blog eròtic del que parlo ens aconsella també que alhora de fer la masturbació a un home no ens limitem només al penis: “Mentre amb una mà acaricies el cap i el cos del penis, pots utilitzar l'altra mà i fer massatges als testicles també. El joc en els testicles té una àmplia varietat d'opcions com al penis. Pots tirar suaument de l'escrot, utilitza els teus dits per fer-li pessigolles, o fins i tot fes servir la boca.”

La independència de Catalunya és massa bona per ser certa?, desconeixem els catalans les regles del joc?, som uns beneits? Espanya és xerraire o és mentidera? La Constitució espanyola, la llei de lleis, és un Gat vell?

Quines són, doncs, les regles del joc?, li va preguntar al 1895 un cubà a un espanyol.

Benetan nahi duzu jakin?” (*), li va respondre l’espanyol al cubà.

(*) Traduït del basc: “De debò ho vols saber?”

-----------------------------------------------------------------------------


Diario de otoño (10)

Las reglas del juego.

En muchas ocasiones he hablado de Harry G. Frankfut, uno de los moralistas estadounidenses más importantes, y de un librito suyo delicioso titulado On Bullshit, en castellano: charlatanería, en el que podemos leer: "Es imposible mentir si uno no cree conocer la verdad. Producir palabrería no requiere esta convicción. Una persona que miente está respondiendo a la verdad y en este sentido, es respetuosa con ella. Pero el charlatán no porque no rechaza la autoridad de la verdad, ni se opone a ella, no le presta ninguna atención en absoluto. La charlatanería es peor enemigo de la verdad que la mentira."

Así pues, el mentiroso nos quiere engañar, el charlatán no, por eso es mucho más peligroso.

El Peletero no es un blog político, no lo es ni pretende serlo tampoco aunque no siempre se puede soslayar la política que nos atrapa incluso en nuestra vida más cotidiana e íntima. Y el sexo es, como todo el mundo sabe, una cuestión claramente política, de poder, de consenso y de pactos, de armonía y de rivalidad mal y bien entendida, de reglas de juego compartidas o impuestas, de generosidad y de egoísmo.

De tangos, de chotis e, incluso, de sardanas o de baile de bastones.

En mi querido blog erótico, he visto publicados esta vez unos cuantos buenos consejos para practicar una satisfactoria masturbación a un hombre, un acto de generosidad y de nobleza ejemplar: "Hay muchas opciones diferentes para hacer una masturbación más emocionante y alucinante, (cabe recalcar la palabra alucinante) sólo debes utilizar algunos de estos consejos y mezclarlos con un poco de tu imaginación. ¡Pero sobre todo, diviértete viendo las reacciones de tu pareja! (... ) En primer lugar, deberás necesitar que el miembro de tu pareja se ponga duro. ¡Hay muchas maneras de lograr esto!" La exposición de los consejos continúa con unas cuantas ideas para poner duro el miembro de tu pareja. Si desea saber cuáles son sólo hay que hacer click en el enlace titulado: Consells bàsics per a fer grans masturbacions.

Carlos Sirera, en Zona Crítica eldiario.es, en su artículo titulado L’enemic és la cultura, cita una reflexión de Wittgenstein que dice que: "si un grupo de niños lanza una pelota a un desconocido con la esperanza de que la devuelva, este sólo la devolverá si conoce el juego y es capaz de entenderlo, pero este conocimiento sólo puede existir mediante una cultura compartida."

Hace un tiempo escribía también sobre La ciutat de les mentides, un librito de David Mamet donde se citaba una anécdota, contada por unos tales hermanos Bert y Bart Maverick en su propio libro, El póquer según los Maverick, que decía: "un forastero entra en una partida de póquer y liga una escalera de color. Apuesta y pone todo su dinero en la mesa. Su adversario enseña un dos, un cuatro, un siete, un nueve y una sota de diferentes palos y empieza a barrer con el dinero. Nuestro amigo, incrédulo, señala su escala de color y protesta. El otro señala un letrero en la pared que dice " 2-4-7-9-sota hacen un Gato Viejo. El Gato viejo gana a todo.""

Según Mamet los hermanos Maverick concluyen que: "Es necesario conocer las reglas. Y que cuando algo es demasiado bueno para ser cierto es que no es cierto".

Jordi Graupera nos habla de La fractura social a raíz de la demanda independentista catalana diciendo que en la grieta que se está inexorablemente abriendo se encuentra "la demanda de instituciones que respondan a la realidad y no a la fantasía legal."

La realidad y el absurdo, lo grotesco, más que la simple fantasía, siempre se han cabalgado como animales en celo, ahora, al parecer, el candidato socialista a las próximas elecciones europeas y a la Presidencia de la Comisión, Martin Shulz, ha afirmado en su libro, Europa, la última oportunidad, que: "Si la UE fuera un Estado, fracasaría en el trámite de su propia solicitud de admisión, porque muchos de sus ámbitos no tienen estructuras suficientemente democráticas." En este sentido hace gracia la amenaza española y europea que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE, cuando la propia UE, si se aplicara a ella sus propias reglas, no se admitiría en el club que ha creado y dirige. Una extraordinaria vuelta de tuerca a la famosa frase de Groucho Marx: "nunca formaría parte de un club que me aceptara como socio".

El blog erótico del que hablo nos aconseja también que al hacer una masturbación a un hombre no nos limitemos sólo al pene: "Mientras con una mano acaricias la cabeza y el cuerpo del pene, puedes utilizar la otra mano y masajear los testículos también. El juego en los testículos tiene una amplia variedad de opciones como el pene. Puedes tirar suavemente del escroto, utiliza tus dedos para hacerle cosquillas, o incluso usa la boca."

¿La independencia de Cataluña es demasiado buena para ser cierta?, ¿desconocemos los catalanes las reglas del juego?, ¿somos unos tontos? ¿España es charlatana o es mentirosa? ¿La Constitución española, la ley de leyes, es un Gato viejo?

¿Cuáles son, pues, las reglas del juego?, le preguntó en 1895 un cubano a un español.

"Benetan nahi duzu Jakin?" (*), le respondió el español al cubano.

(*) Traducido del vasco: "¿De verdad lo quieres saber?”

4 comentarios:

Marga dijo...

El problema, me parece a mí, en este y en cualquier caso, es que antes de conocer las reglas hay que saber cuál es el juego.

Por eso hay días en los que una prefiere el sexo a la política, casi siempre para ser sincera. Y eso a pesar de saber que usted tiene razón, que el sexo se puede considerar política pero qué quiere, al menos en el sexo suele haber un final feliz y eso siempre se agradece.

Y como juego es mucho más divertido. Casi tanto como las cosquillas, sensación que sólo puede ser provocada por otro y nunca por uno mismo. Pues así, me digo, casi todo.

Besos cosquillosos!!


Inés González dijo...

Más que gracia la amenaza española y europea que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE, da náuseas,gruñidos de Gato Viejo puro y duro que no duda al utilizar el estilete de la charlatanería y la mentira.
Armas muy legales desde que el hombre es hombre en las arenas de lo que llamamos política.
Desconozco las reglas, y si soy honesta la historia fina de su pueblo, cosa imperdonable, Ud seguramente me dirá con el ceño fruncido "parece mentira Inés con los años que lleva en este país, que siendo marquesa no sepa mover el abanico" y yo aceptaré dándole toda la razones sin chistar.
El no conocer el problema no me impide que vuelque opiniones, seguramente no exentas de garrafales errores.
Nunca fui nacionalista ni populista, ambas posturas me parecen sectarias y segregacionista, pero visto lo visto, no me corto en confesarle que últimamente ante tanta charlatanería me estoy volviendo nacionalista y separatista, quizás como única forma de reconocer la dignidad de un pueblo vilipendiado bajo la mentira que no nombra las verdades, las de ese nacionalismo y separatismo español nunca confesado.
Todos somos Unión mientras acatamos las reglas, la camiseta y el Yes Sr!!
Sí hay algo que quiero pedirle, no meta por favor Ud al sexo en la misma bolsa, una parte de él o lo que nosotros hacemos de él tiene que ver con la inmundicia del poder y todo eso que nombra, pero el sexo como bien dice Marga suele tener un final feliz, de disfrute, gozo y éxtasis.
Preservemoslo, cuidemos esa parte, ese cachito de entrega sudorosa, al menos lo románticos.
No?
O está Ud enojado con el sexo?

Abrazos y besos sin charlatanería ni mentiras

El peletero dijo...

En aquel post, querida Marga, citaba yo también la pregunta que el padre de David Mamet le formuló cuando, un día, le dijo que iba a jugar a las cartas.

“¿Todavía juegas?”, le preguntó. ¿Tenía esa pregunta algún significado escondido?, Mamet se responde y nos indica que:

“Lo que mi padre quiso decir fue lo siguiente: ¿Todavía necesitas las restricciones artificiales de un juego de reglas fijas? ¿Todavía necesitas un campo delimitado, y no te das cuentan de que el Juego tiene lugar constantemente a tu alrededor?”

Hemos de saber, como usted bien dice, a qué jugamos, pero también para qué jugamos. Y eso, decía yo entonces, nos lo recuerda Frank Wallace en, “Conceptos avanzados del póquer”.

El señor Wallace deja bien claro que:

“El objetivo del juego es ganar dinero. El buen jugador ha de querer ganar “Todo el dinero”, y que para logarlo debe:

“Aprovechar cualquier ventaja legítima, teniendo en cuenta que: se considera ventaja legítima todo aquello que no sea manifiestamente ilegal.”

Ya sé que las frases anteriores son puro cinismo igual que el consejo que nos da Herbert Yardley:

“Echa un vistazo a la mesa y averigua quién es la Víctima; si no puedes localizarla, es que eres tú”.

El juego, efectivamente, tiene lugar constantemente a nuestro alrededor, por ello aquél español le preguntó, en un perfecto castellano, al cubano si realmente quería conocer las reglas.

Tal como fueron las cosas en la isla los años siguientes lo más seguro es que el cubano respondiera que sí.

Siempre, siempre queda la posibilidad de decir no y no aceptar ni el juego ni las reglas y atenerse a las consecuencias, porque no jugar también tiene un precio igual que ganar o perder.

Nada es gratis, ni siquiera las cosquillas.

Besos juguetones.

El peletero dijo...

No estoy enfadado con el sexo, querida Inés, ¿quién puede estarlo?, es solamente una argucia literaria: mezclar dos cosas sin aparente relación que el lector, al leerlas, combina a su manera como el famoso test de Rorschach.

El alpinismo y la relojería.

La lluvia y el amor.

Los ríos y la parálisis cerebral.

La gastronomía y el hambre.

El desayuno y los diamantes.

El sexo, en buena parte, es también eso, una mezcla de seres que se parecen pero que no guardan correspondencia. O viceversa.

En cualquier caso, lo importante es siempre la relación que mantenemos con la realidad, y el sexo es una estupenda forma de conocerla o de ignorarla, de conocerse a uno mismo o de ignorarse y de ocultarse. A propósito de de ello siempre me vienen a la mente los actores y actrices, la mayoría afirman que se suben a un escenario porque son muy tímidos y que para vencer su timidez se comportan (en el escenario dicen) como si fueran otros. Este razonamiento nunca me ha convencido del todo, me parece mentiroso o charlatán y, para bien o para mal, he conocido algunos y algunas que decían lo mismo del sexo y de su rica y variada vida sexual.

Sea como sea, permítame citar a Lord Chesterfield y su famosa frase referida al acto sexual: “el placer es momentáneo, el coste exorbitante y la posición ridícula”

En relación a la parte política del post me permitirá no añadir nada a lo que usted afirma excepto una frase de Joan Sales, autor, dicen, de la mejor novela sobre la guerra civil española, “Incerta glòria”: “Desde hace 500 años, los catalanes hemos sido unos imbéciles. ¿Se trata, pues, de dejar de ser catalanes? No, sino de dejar de ser imbéciles."

Esta es, evidentemente, una frase con la que se puede estar de acuerdo o no.

Igualmente, besos y abrazos sinceros.