domingo, 29 de diciembre de 2013

El Peletero / Bon any!


Diari d’hivern (2)

Bon any!

S’ha acabat definitivament la tardor i ha començat l’hivern que no sabem quant durarà.

També està concloent l’any i s’inicia un de veritablement incert excepte pel que sabem que no succeirà. Els ciutadans d’aquest racó mediterrani de la península ibèrica no podrem exercir el dret a decidir, ni a expressar, quin volem que sigui el nostre futur polític. Tenim aquest dret?, evidentment que el tenim i no tant per una qüestió de justícia, que també, sinó per una simple raó de sentit comú; una justícia, unes lleis desproveïdes d’aquest elemental sentit no son lleis ni són res ni d’elles emana cap mena de probitat, només són normes, regles, patrons, com els que regulen la ment dels buròcrates i del pobles sense imaginació.

El meus amics catalans i espanyols, però, es sorprenen quan els hi dic molt seriosament que, en el cas que el famós referèndum tingués lloc i després de votar convençut i amb entusiasme sí a la independència, i aquesta fos la opció triomfadora, jo emigraria l’endemà a l’estranger, a l’estranger de debò, als USA o a Austràlia, al Japó o a qualsevol lloc situat a les antípodes.

Per què?, em pregunten bocabadats, per què ho hauria de fer ara, en aquest cas i per què no he fet abans? Tenen raó, fa temps que hauria d’haver emigrat.

L’important, en tot cas, és que ells es sorprenen del meu sarcasme, però jo em sorprenc també de la seva sorpresa i ingenuïtat, i al sorprendre’m m’entristeixo i m’emprenyo com quan descobreixes que t’has equivocat de tren.

Dins d’aquest tren, que em du no sé a on, m’angoixo i me n’adono que quasi tot el meu entorn, homes i dones entre 45 i 68 anys, es troba en una intensa i profunda crisi pitjor que la del país perquè a ells se’ls acaba el temps. Tots, acomodats en l’envelliment que els mata, fan cara de patir restrenyiment o diarrea, traspuen la sensació de que algú els hi deu molts diners i que saben, ben segur, que mai no cobraran. Una crisi on gairebé tot va malament, la seva salut, la feina, l’economia domèstica, les relacions amoroses i familiars, el sexe escàs i mal fet, els matrimonis i els amants, els pares malalts i els fills mal educats plens de traumes psicològics que provoca el benestar. Els seus calaixos i butxaques es troben a rebentar de plans projectats amb entusiasme que mai tindran lloc, de plans fallits que mai podran dur a terme, és, tot plegat i malauradament, un final de festa desolador, unes vides malmeses per la mateixa vida, per les circumstàncies, per l’orgull malentès en alguns casos, per la mandra i la manca de coratge en altres. La ressaca els està escardant el crani i ja només els hi queda que imitar a Buda.

Uns, els que venen del món dels funcionaris o de la banca, jubilats i pre jubilats, arrosseguen, des de fa anys, depressions inventades, viuen amb cara d’avorriment, de malestar, de disgust i de por, cansats de lluitar amb els propis companys. Els altres, els del món de l’economia privada, amos o treballadors, amb els estalvis exhaurits i amb l’espant dibuixat al rostre, el desconcert, la confusió i l’amargura, són la imatge mal dissimulada del sinistre total. Les parelles trencades o a mig trencar procurant mantenir una ficció, la mentida de les aparences i un sistema de vida que ja no té cap mena de sentit, lligats per la hipoteca i pel temor a la soledat. Molts d’ells malats, greument malalts, alguns literalment morint-se, i sinó ho estan ells mateixos sí els seus familiars propers o els amics, càncers, insuficiències cardíaques, renals o pulmonars, pares dependents amb Alzheimer i més d’un fill desitjant que es morin per a què ja no els emprenyin més, apel·lant a la hipòcrita caritat eugenèsica i utilitarista de la progressia.

D’aquesta manera, mica en mica, el seu propi entorn també es comença ja a morir, van passant tots a millor vida en una tètrica processó, com una ferida que no es tanca, com una hemorràgia que degota sense aturador, igual que va succeir, anys enrere, amb els seus propis pares que veien com es morien tots els que estimaven. Ara, en canvi, els hi toca a ells anar sovint a funerals fins que, més d’hora que tard, arribi el seu.

Què se n’ha fet de les pomes d’or?, què se n’ha fet del temps de les cireres?

Mireu que és ben curt el temps de les cireres
Quan de dos en dos se cull en somiant
Penjollets d'orelles
Cireres d'amor de roba vermella
Vessant pel fullam com gotes de sang
Mireu que és ben curt el temps de les cireres
Penjolls de coral collits en somiant

Quanta gent vindrà al nostre enterrament? Algú llegirà amb sentiment sincer algun poema a la nostra memòria?  

El meu germà acaba d’anar a un homenatge, un recordatori íntim que han fet els amics de l’amic que van enterrar a primers de novembre, el Josep. S’han reunit catorze i han dit algunes paraules per recordar-lo. Tots han coincidit en que era una bona persona i és cert, ho era. Com el Josep era catòlic creient vull afegir, per la meva banda, el desig que el cel sigui.  

Sí, s’ha acabat definitivament la tardor i ha començat l’hivern que no sabem quant durarà.

També està cloent l’any i s’inicia un de veritablement incert excepte pel que sabem que no succeirà.

-----------------------------------

Diario de invierno (2)

¡Feliz año!

Se acabó definitivamente el otoño y ha comenzado el invierno que no sabemos cuánto durará.

También está concluyendo el año y se inicia uno verdaderamente incierto excepto por lo que sabemos que no sucederá. Los ciudadanos de este rincón mediterráneo de la Península Ibérica no podremos ejercer el derecho a decidir, ni a expresar, cuál queremos que sea nuestro futuro político. ¿Tenemos ese derecho?, Evidentemente que lo tenemos y no tanto por una cuestión de justicia, que también, sino por una simple razón de sentido común; una justicia, unas leyes desprovistas de este elemental sentido no son leyes ni son nada ni de ellas emana ningún tipo de probidad, sólo son normas, reglas, patrones, como los que regulan la mente de los burócratas y de los pueblos sin imaginación.

Mis amigos catalanes y españoles, sin embargo, se sorprenden cuando les digo muy seriamente que, en el caso de que el famoso referéndum tuviera lugar y después de votar convencido y con entusiasmo sí a la independencia, y esta fuera la opción triunfadora, yo emigraría al día siguiente al extranjero, al extranjero de verdad, a los USA o a Australia, al Japón o a cualquier lugar situado en las antípodas.

¿Por qué?, me preguntan boquiabiertos, ¿por qué debería hacerlo ahora, en este caso y por qué no lo he hecho antes? Tienen razón, hace tiempo que debería haber emigrado.

Lo importante, en todo caso, es que ellos se sorprenden de mi sarcasmo, pero yo me sorprendo también de su sorpresa e ingenuidad, y al sorprenderme me entristezco y me enfado como cuando descubres que te has equivocado de tren.

Dentro de ese tren, que me lleva no sé a dónde, me angustio y me doy cuenta que casi todo mi entorno, hombres y mujeres entre los 45 y los 68 años, se encuentra en una intensa y profunda crisis peor que la que sufre el país porque a ellos se les acaba el tiempo. Todos, acomodados en el envejecimiento que los mata, ponen cara de sufrir estreñimiento o diarrea, rezuman la sensación de que alguien les debe mucho dinero y que saben, por supuesto, que jamás cobrarán. Una crisis donde casi todo va mal, su salud, el trabajo, la economía doméstica, las relaciones amorosas y familiares, el sexo escaso y mal hecho, los matrimonios y los amantes, los padres enfermos y los hijos maleducados llenos de traumas psicológicos que provoca el bienestar. Sus cajones y bolsillos se encuentran rebosantes de planes proyectados con entusiasmo que nunca tendrán lugar, de planes fallidos que nunca podrán llevar a cabo, es, desgraciadamente, un final de fiesta desolador, unas vidas dañadas por la misma vida, por las circunstancias, por el orgullo malentendido en algunos casos, por la pereza y la falta de coraje en otros. La resaca les está resquebrajando el cráneo y ya sólo les queda imitar a Buda.

Unos, los que vienen del mundo de los funcionarios o de la banca, jubilados y prejubilados, arrastran desde hace años, depresiones inventadas, viven con cara de aburrimiento, de malestar, de disgusto y de miedo, cansados ​​de luchar con los propios compañeros. Los otros, los del mundo de la economía privada, dueños o trabajadores, con los ahorros agotados y con el espanto dibujado en el rostro, el desconcierto, la confusión y la amargura, son la imagen mal disimulada del siniestro total. Las parejas rotas o a medio romper procurando mantener una ficción, la mentira de las apariencias y un sistema de vida que ya no tiene ningún sentido, ligados por la hipoteca y por el temor a la soledad. Muchos de ellos enfermos, gravemente enfermos, algunos literalmente muriéndose, y si no lo están ellos mismos sí sus familiares cercanos o amigos, cánceres, insuficiencias cardíacas, renales o pulmonares, padres ancianos dependientes y con Alzheimer, deseando además algunos hijos que se mueran pronto para que ya no les fastidien más, apelando a la hipócrita caridad eugenésica y utilitarista de la progresía.

De esta manera, poco a poco, su propio entorno también se empieza ya a morir, van pasando todos a mejor vida en una tétrica procesión, como una herida que no se cierra, como una hemorragia que gotea sin parar, al igual que sucedió, años atrás, con sus propios padres que veían como se morían todos los que querían y amaban. Ahora, en cambio, les toca a ellos ir a menudo a funerales hasta que, más temprano que tarde, llegue el suyo.

¿Qué ha sido de las manzanas de oro, qué ha sido del tiempo de las cerezas?

Mirad que es bien corto el tiempo de las cerezas
Cuando de dos en dos se las recoge en sueños
Colgantes en las orejas
Cerezas de amor de ropa roja
Vertidas por el follaje como gotas de sangre
Mirad que es bien corto el tiempo de las cerezas
Colgantes de coral cosechados en sueños

¿Cuánta gente vendrá a nuestro entierro? ¿Alguien leerá con sentimiento sincero algún poema en nuestra memoria?

Mi hermano acaba de asistir a un homenaje, un recordatorio íntimo que han realizado los amigos del amigo que enterraron a primeros de noviembre, Josep. Se han reunido catorce y han dicho algunas palabras para recordarlo. Todos han coincidido en que era una buena persona y es cierto, lo era. Como Josep era católico creyente quiero añadir, por mi parte, el deseo de que en el cielo esté.

Sí, se ha acabado definitivamente el otoño y ha comenzado el invierno que no sabemos cuánto durará.

También está concluyendo el año y se inicia uno verdaderamente incierto excepto por lo que sabemos que no sucederá.12 comentarios:

Isolda Wagner dijo...

Estimat, d'un cop he llegit les dues entrades, em sento amb una melangia y anyorança d'altre temps, potser el de les cireres...

Inés me advirtió del cuidado con que utilizas las palabras. Me gusta leerte, me siento identificada en todas ellas. Creo que se trata de todo eso que dices, de acabar con todos los molestos cuanto antes. Pobre pajarito, estrellado en la acera. Lamento lo del amigo de tu hermano, pero me gusta compartir tu escrito acerca de él. Consuelan los días de lluvia para el futuro.
Esperemos que el año nuevo calme un poco tanta estupidez.
Muchos besos, vestidos de verde esperanza.

El peletero dijo...

Querida Isolda, gracias por sus palabras, es usted muy amable y me alegra que le guste leerme. Lo mejor de gustar es cuando uno no lo pretende pero lo consigue, espero no defraudarla.

A mí me gusta que conserve usted su catalán, yo lo aprendí del pecho de mi madre y en los brazos de mi padre.

Las palabras son como una cinta métrica y, al igual que ella lo menos que se les puede pedir es que un centímetro se corresponda verdaderamente a un centímetro aunque ellas midan hechos tan poco medibles como el tiempo de las cerezas, cualquier otra cosa es o bien un fraude o una falta grave e imperdonable de celo.

Inés es una mujer con un gran corazón, un ser sensible, perspicaz y celoso de sí, de los suyos, de sus amigos y de su obra, una antena, emisora y receptora, unas manos que acarician y dibujan sin tocar, con una rara capacidad telepática como las narices húmedas de los zorros árticos que huelen la hierba y la vida que hay debajo de la nieve, porque debajo de ella, de la nieve y del cielo devastado, la vida bulle.

Besos también revestidos de esperanza y gracias de nuevo.

Marga dijo...

Ya decía yo, esa foto no auguraba nada bueno aunque se tratara de una felicitación de un nuevo año... y no me equivoqué! mira que es, señor Peletero...

No estaría de más decir que estoy de acuerdo con usted en casi todo lo expresado. Y aún así hoy no entraré en esas lides de la vida, hoy sólo quiero pensar que sí, que otro año empieza y yo a verlas venir y que sea con usted en estos trazos compartidos.

Feliz si se deja, señor mío y si no... rebelión! jeje

Un beso con piroctenia de la buena, que emociona pero no hace ruido

Inés González dijo...

El invierno durará exactamente lo que tenga que durar, cuándo la savia empuje en las arterias de los vegetales e irrumpa el primer brote.
Entonces el ciclo vital, que nunca cesa nos poblará de verdores y esplendores.
El invierno de los hombres, de esta especie inteligente y zopenca al mismo tiempo, ése, no sabemos cuánto durará, en ese invierno no rigen las mismas leyes y tiempos que en la naturaleza.
Entiendo su postura, pero me atrevo a hacerle una advertencia desde mi errante experiencia, no crea que se ha equivocado por dejar pasar ese tren, y no levante falsas quimeras en elegir el destino, los EEUU, Japón o Australia lo habrían decepcionado tanto o peor que la realidad escogida.
No hay salvación, no se engañe, o por lo menos así a la primera, en esa lectura que hace.
La única salvación está en los retazos, en los escasos tiempos de construcción amorosa de la vida.
Sea en Barcelona, en Sao Paulo o en Estambul, o en el desierto de Sahara.
Ahí me tendría que haber quedado yo, cuándo Don Ibrahim el viejo touareg me lo propuso porque no había artistas en Ghadames, seguramente me habría pillado la guerra, pero qué más da?
La vida es breve y eterna a la vez, como ese bello poema de las cerezas.
Vote por la independencia y emigre, pero no a la tierra del tío Sam, emigre como las grullas a Papúa, allí dónde las tribus en plena selva se cagan en la reina de la corona británica, y teja sombreros y corbatas de fibras de árboles nunca vistos.
Quizás lo acompañe en la travesía.
Un abrazo de nido! por inviernos de zorros rojos.

Inés González dijo...

Para comenzar el año con placer:

http://youtu.be/PXxHc9wEpyA

El peletero dijo...

Igualmente, querida Marga, que tenga usted un feliz año y que lo comparta conmigo en estos trazos mutuos de buena charla y conversación sobre mil cosas.

¡¡Vaya!!, besos fogosos me han dado, pero pirotécnicos no, muchas gracias. Reciba usted unos sin pólvora mojada.

El peletero dijo...

A mi no me parecen malos lugares los USA, Australia o Japón. Ser un Tuareg debe ser algo bueno, pero ser una Tuareg no tanto, aunque todo depende de los puntos de referencia que uno use para valorar las cosas. Me recuerda usted, querida Inés, a Paul Bowles y a su “Cielo protector”. El cielo, el cielo terrestre, no protege a nadie, ni a las ratas ni a los humanos, todos vivimos a la intemperie, sea en el desierto del Sahara o en la Quinta Avenida de N.Y.

Decía lo de emigrar para quitar idealismo a la cosa ésa de la política y la independencia. Y para expresar la desconfianza que siento hacia mis conciudadanos tal vez porque yo soy uno de ellos y ellos son también son de los míos. Nos conocemos demasiado. Ya sabe aquella famosa frase: “es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

En cualquier caso siempre digo, como muchos, que no soy nacionalista, sólo soy independentista, es una pura cuestión administrativa, así, eliminando la cosa sentimental, es un poco más fácil, sólo un poco, hacerse entender.

Soy vuestro hijo, os quiero mucho, pero me voy a casar con Pepita y me marcho de casa, hemos alquilado un apartamento pequeño y vamos a formar una familia. ¿Por qué os enfadáis?, es verdad, vosotros también sois mi familia, sí, vosotros, mis padres, los abuelos, mis dieciocho hermanos y los cuarenta y cinco primos y doscientos sobrinos, sí, pero me gustaría tener hijos propios. ¿El sueldo?, ¿por qué sacas a relucir mi sueldo?, ¿qué sucede con él?

Te quiero mucho, has sido mi esposo durante treinta años, te respeto y te admiro, bueno, ya no tanto, quiero decir que te tengo muy visto, lo que quiero decir es que te pido el divorcio, ¿para qué?, pues para divorciarme de ti, ¡para qué va a ser! y te lo pido no porque me haya enamorado de otro, no, ¡que va!, sólo porque treinta y tres años juntos son demasiados o a mi ya me lo parecen o lo deberían ser, es decir, no te aguanto, te quiero, eres mi chico, pero has engordado más que yo, estás más feo que yo fea, tienes más arrugas y más canas que yo, te faltan más dientes que a mi y ya no me haces reír y no te ríes tú de mis chistes. Te amo, pero nunca entiendes lo que te digo, no sabes de qué te hablo y estás sordo. ¿Qué a dónde iré sin ti?, me gustaría ir a Australia a esquilar ovejas. ¿Por qué me miras así?, ¿qué tiene de malo esquilar ovejas?

Te quiero mucho, hijo mío, pero ya tienes cincuenta años y sigo pagándote los estudios, ya es hora que busques trabajo aunque sea de cajero de un supermercado, ¿no te parece? ¿Por qué lloras?, ¿he dicho algo indebido?, ¿te he ofendido?, ¿en qué te he ofendido?

Amor mío, ya sabes que te quiero mucho y siempre te querré, eres la mujer de mi vida, al menos de los últimos quinientos años de mi vida, pero... ¿cómo te lo puedo decir para que no te enfades?, ¡no!, no tengo ninguna amante, no temas, te he sido fiel toda mi vida, bueno, es verdad que a veces miro con agrado a otras mujeres, pero es sólo con el pensamiento, es decir, las miro con el pensamiento, no con las manos, bueno, no sé, ya me entiendes, ¿no me entiendes?, yo a ti tampoco, me estoy haciendo un lío, pero lo que te quería decir es que esta noche no vendré a cenar, bueno, ni esta noche ni mañana, ni ninguna otra, en realidad no volveré jamás, me largo para escalar el Aconcagua, luego ya veré que hago. No llores, cielo, te escribiré, o… no, pero… bien pensado es mejor que no te escriba nunca, ¿para qué? es decir, lo que estoy pensando es que te vayas a freír espárragos. Amor mío, ya sabes que te quiero mucho, bueno, no, en realidad no te quiero nada, que te joda un pez.

Sigo luego.

Inés González dijo...

No pensaba reírme con ganas esta noche, y ud con su respuesta me ha arrancado lágrimas de risas, hasta el estómago me ha dolido de tantos espasmos, una hiena casi.
Ya quisiera ser yo la Debra Winger con Malcovich al lado y ser bañada por ese hombre azul, ufff, no me diga esas cosas...
Espero que continúe la respuesta.

El peletero dijo...

Me alegro que se haya reído con mis historias, querida Inés, y haberle recordado al hombre azul de Tombuctú que enamora a la Winger.

El humor es un verdadero salvavidas, sin él pereceríamos irremediablemente en vida, seríamos auténticos zombis. El humor en general y, especialmente, el humor propio sobre uno mismo son siempre un estupendo antidepresivo. Yo siempre procuro, no sé si lo consigo, que mis post rezumen ironía y socarronería.

Hay algo bueno, entre otras cosas, en todo este proceso independentista que en España se confunde con la ilusión necia, el delirio o la quimera, que es, sin embargo, la alegría más sencilla que aquí, buena parte de la población, siente de manera espontánea pero trabajada, como la de esa mujer que le pide el divorcio a su esposo para irse a esquilar ovejas. Es la alegría de haberse quitado un peso de encima, el resultado es totalmente incierto, pero por fin me he decidido y le he pedido el divorcio a mi maridito y lo he mandado ha paseo, debería de haberlo hecho hace 35 años antes cuando todavía éramos novios.

Pasarás hambre, ¿qué harás sin mi?, sin mis recomendaciones y sin mi influencia no encontrarás trabajo, nadie te contratará, no podrás pagar la cuota mensual del club, ya no te invitarán a las fiestas, quizás, antes de esquilar ovejas, deberás fregar escaleras o limpiar las heces de ancianos incontinentes, piénsatelo bien, a mí nadie me deja sin pagar un coste, tengo mi orgullo.

¿Qué clase de mujer tomaría en cuenta tales advertencias de su esposo para no pedirle el divorcio?, todas y cada una de ellas ya son motivos suficientes para salir corriendo sin mirar atrás. Pero esta clase de metáforas aunque graciosas no sirven para la política y las comunidades de personas que creen tener lazos comunes entre ellas que les otorgan identidad como seres sociales, seres culturales y aúnan voluntades políticas. No, no sirven, sólo son literatura.

En Cataluña muchos creen con razón que España debería estarle agradecida y aprovechar el tirón, por así decir, no desperdiciar esa oportunidad porque no otra cosa es que una oportunidad para todos, pero España es mucha España y nunca ha visto esta clase de cosas como oportunidades sino todo lo contrario, como impertinencias y contratiempos y sólo entiende un determinado lenguaje. Parafraseando a una Secretaria de Estado de Bill Clinton, hay pueblos que nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Nadie puede ir, por más que quiera, en contra de su propia identidad y manera de ser, España tampoco.

Sigue

El peletero dijo...

Pero todo este preámbulo político venía a cuento, era la excusa, para hablar de lo que verdaderamente me interesaba, el estado en el que se encuentra mi entorno social más cercano con las debidas y honrosas excepciones.

Es tal y cómo lo he descrito, un final de fiesta en el que descubrimos que el servicio se ha largado y nos tocará a nosotros lavar los platos, los hay a miles y no tenemos suficiente lavavajillas. Incluso hay más de un invitado que ya está vomitando por los rincones y sospechamos con temor que quizás las ostras estaban en mal estado. ¿Cuál es el número de urgencias?, sería conveniente que alguien llamara, dice uno. Ya lo he hecho, responde otro, pero no descuelgan el aparato, deben de estar colapsados. ¡Madre de Dios bendito!, ¡y ahora!, ¿qué haremos aparte de morirnos?

Aparte de morirnos no haremos nada, como siempre.

En el artículo de hoy de Antoni Puigverd (colina verde es lo que significa su apellido) en la Vanguardia de Barcelona, nos recuerda a un esclavo romano filósofo, Epicteto, que decía que “para comer uvas o higos, hay que dar tiempo a los árboles. Dejar que el árbol florezca, que dé frutos; y que maduren”. Es lo mismo que usted afirmaba en su comentario, la sangre del árbol volverá a fluir en primavera, pero yo no tengo tanto tiempo, no puedo esperar hasta marzo y no sé si mi árbol oye mis ruegos y mis plegarias, ni mucho menos sé si puede intentar remediarlas. Seguramente no, pero hay algo que es evidente, mi árbol, como cualquier árbol, no es humano, y cuando lo miro me parece estar frente a un dios, como el personaje de “La gran belleza” cuando se encuentra con la jirafa y la jirafa desaparece. ¿Un truco?, claro que sí, es un simple truco, al igual que lo contrario no lo es. Mi árbol se mantiene en su lugar y no desaparece gracias a ningún truco, sigue allí cada mañana gracias a algo que no es ningún engaño. Lo miro y lo remiro y me sorprendo que todavía esté allí, ¿cómo lo consigue sin hacer ningún truco?

Los pueblos también se mueren y desaparecen aunque la geografía perdure y a nadie le importe mientras los muertos, como las lenguas muertas, sean las de los pueblos de los demás. Igual que las personas, a nadie le importa tampoco que se mueran los otros si con ello conseguimos que dejen de molestar.

Seguiría escribiendo, querida Inés, pero ya es tarde aunque me queda todavía mucho trabajo pendiente, montones de asuntos que resolver, cosas por saber y nudos que desatar y no sé cómo hacerlo ni tengo la fuerza ya del Gran Alejandro que los cortó de un tajo. Eso sí que fue un buen truco.

Buenas noches, duerma feliz entre zorros rojos con buen olfato y nutrias de mar juguetonas y comedoras de mejillones y ostras en buen estado.

Gracias por la música.

Inés González dijo...

Ahora sí no me río, después del humor y el sarcasmo volvemos a la realidad, cada uno cargamos la losa que nos comprime.
Lo de su entorno es extensivo, ud brillantemente lo vomita en literatura, en estos post conmovedores y hurgadores de entrañas.
Yo no puedo hacerlo, mi creatividad es otra cosa, es un desenchufe, un stop de la losa, y felizmente siempre funciona.
Pero no tanto, no lo suficiente en los balances necesarios de un año que agoniza.
Ahí el humor se extingue y sobreviene el desencanto atroz con la especie humana, prefiero ser zorro...
Gracias por su dedicación amorosa en todos los sentidos, sus publicaciones, sus comentarios sentidos y comprometidos, y por ese tiempo que le roba a su mecanismo vital que le saca al día 72 horas.
Gracias!
Que esta noche se encuentre contenido y feliz junto a su hermano y a los suyos.
Mañana será otro día...

El peletero dijo...

Gracias a vos, querida Inés, esta noche no sé cómo me encontraré, todos tenemos algo de los demás y lo que a ellos les ocurre también nos ocurre a nosotros, así que, en muy buena medida, me encontraré como ellos y con ellos aunque vivan a mil Km. de distancia.

Así será, igual que mañana será otro día.