viernes, 27 de junio de 2014

El que es compte i el que es pesa (1 de 2)


Diari d’estiu (2)

El que es compte i el que es pesa (1 de 2)

En aquest post d’avui hi ha poques paraules meves, paraules pròpies, és una mica llarg, per això l’he escrit en dues parts, però ha estat fàcil de fer-ho, un parell d’enllaços i poca cosa més.

Hi ha fets que sempre hem sabut amb aquesta mena de coneixement intuïtiu i semi inconscient que tots tenim o que no tenim, però que ens sobten al llegir-los escrits negre sobre blanc amb absoluta naturalitat notarial, com si els recordéssim després d’haver-los mig oblidat, perquè intuïm i temem que també parlen de nosaltres, millor dit, que exclusivament parlen de nosaltres. O molt pitjor encara!, que parlen de nosaltres en singular, de mi, de tu, d’ell i d’ella, no pas en plural ni de la espècie humana o com es vulgui dir a la nostra estirp, sinó amb noms i cognoms, assenyalant-nos amb el dit com si forméssim part d’una llista, una mena de llista de baixes d’una guerra interminable.

És la vella història sobre les relacions que s’estableixen entre el caràcter, la necessitat i l’atzar com si fóssim uns llops famolencs i atemorits. “Quins són els ressorts que poden conduir a un professor d'universitat, a un exquisit lector de Shakespeare, a ordenar l'incendi de la biblioteca en què ha passat hores estudiant i consultant llibres?” (Juliana)

A The Troubles We'veu Seen, el documental de Marcel Ophuls sobre els reporters estrangers que van cobrir la guerra a Bòsnia, apareix Koljevic - "el Shakespeare serbi" -, explicant en un anglès impecable a un periodista de la BBC que aquests sons que es sentien de fons (els bombardejos serbis sobre Sarajevo) eren en realitat part del ritual amb què els ortodoxos celebren el Nadal. "No cal dir que els serbis fan això des de temps immemorial", va dir. I va somriure, gaudint al parer del seu desvergonyit enginy. El periodista de la BBC simplement va comentar: "Però no estem ni a prop del Nadal".” (Vila Matas)

Paolo Rumiz, un excel•lent periodista italià nascut a Trieste, ciutat de frontera, ha escrit alguns dels millors llibres sobre la guerra dels Balcans (La línia dei mirtilli i Maschere per un massacro). Sosté Rumiz que l'última guerra balcànica va ser una guerra de bandidatge en què el principal mòbil de la neteja ètnica, practicada per gairebé tots els bàndols, era el robatori. El robatori de cases, estris, camps i bestiar. L'agressió a les dones, també.” (Juliana)

Per un pudor inexplicable i per unes raons que no sóc capaç d’esbrinar ni explicar no m’atreveixo ni puc considerar-me irresponsable i aliè a aquests fets terribles. Alguna cosa em lliga als seus protagonistes i botxins, i em fa pensar que jo també hi era quan cremaven la biblioteca de Sarajevo atiant les flames, que amagat darrera les escletxes d’unes runes també disparava a mort els vianants que anaven al mercat, i que abans d’afusellar a tots el homes i nens d’un poblat havia violat a les seves dones. És evident que no ho vaig fer, però...

Els més mansos són indubtablement els morts, alguna cosa bona ha de tenir estar mort, poder acomplir sense esforç amb una de les benaurances de Jesús al Sermó de la Muntanya, per això la tradició de saquejadors de tombes és antiga i fecunda i es veu que es transmet de pares a fills com si fos un ofici qualsevol, un ofici fàcil perquè els morts no es queixen ni quan algú els roba el que ja no és seu.

"(...) En el seu llibre, Marek narrava amb hàbil suspens la troballa al 1860 d'un altre amagatall similar a la KV 40: la cova DB320, situada en un punt proper a Deir el Bahari, en la necròpoli de Tebas, enfront de Luxor. En aquesta mena de dipòsit de cadàvers improvisat es van trobar les mòmies de diversos Ramsès, Tutmosis, Setis i moltes altres figures rellevants del passat egipci. La insòlita acumulació de faraònics despulles es devia, segons va adduir, que els sacerdots del primer mil•lenni abans de Crist havien decidit portar-les allà per protegir-les dels saquejadors. En el seu moment-jo era poc més que un nen, vaig donar per bona aquesta explicació que avui dia sona a coartada. El més probable és que aquests mateixos gelosos sacerdots fossin els que havien saquejat les tombes. Així mateix, segurament l'expedició suïssa no "va descobrir" res, sinó que va actuar guiada per una ben remunerada delació d'alguna de les famílies de saquejadors que, des de fa segles, controlen l'espoli i posterior trànsit de les antiguitats egípcies."(Enrique Lynch)

----------------------------------------------------------
Vull destacar que és interessant llegir els articles sencers.
----------------------------------------------------------

Diario de verano (2)

Lo que se cuenta y lo que se pesa (1 de 2)

En este post de hoy hay pocas palabras mías, palabras propias, es un poco largo, por eso lo he escrito en dos partes, pero ha sido fácil, un par de enlaces y poco más.

Hay hechos que siempre hemos sabido con este tipo de conocimiento intuitivo y semi inconsciente que todos tenemos o que no tenemos, pero que nos sorprenden al leerlos escritos negro sobre blanco con absoluta naturalidad notarial, como si los recordáramos después de haberlos medio olvidado, porque intuimos y tememos que también hablan de nosotros, mejor dicho, que exclusivamente hablan de nosotros. ¡O mucho peor todavía!, que hablan de nosotros en singular, de mí, de ti, de él y de ella, no en plural ni de la especie humana o como se quiera llamar a nuestra estirpe, sino con nombres y apellidos, señalándonos con el dedo como si formáramos parte de una lista, una especie de lista de bajas de una guerra interminable.

Es la vieja historia sobre las relaciones que se establecen entre el carácter, la necesidad y el azar como si fuéramos unos lobos hambrientos y atemorizados. “¿Cuáles son los resortes que pueden conducir a un profesor de universidad, a un exquisito lector de Shakespeare, a ordenar el incendio de la biblioteca en la que ha pasado horas estudiando y consultando libros?" (Juliana)

" En The Troubles We’ve Seen, el documental de Marcel Ophuls sobre los reporteros extranjeros que cubrieron la guerra en Bosnia, aparece Koljevic –”el Shakespeare serbio”–, explicando en un inglés impecable a un periodista de la BBC que esos sonidos que se oían de fondo (los bombardeos serbios sobre Sarajevo) eran en realidad parte del ritual con que los ortodoxos celebran la Navidad. “Huelga decir que los serbios hacen esto desde tiempo inmemorial”, dijo. Y sonrió, disfrutando al parecer de su desvergonzado ingenio. El periodista de la BBC simplemente comentó: “Pero no estamos ni cerca de la Navidad”. (Vila Matas)

"Paolo Rumiz, un excelente periodista italiano nacido en Trieste, ciudad de frontera, ha escrito algunos de los mejores libros sobre la guerra de los Balcanes (La linea dei mirtilli y Maschere per un massacro). Sostiene Rumiz que la última guerra balcánica fue una guerra de bandidaje en la que el principal móvil de la limpieza étnica, practicada por casi todos los bandos, era el robo. El robo de casas, enseres, campos y ganado. La agresión a las mujeres, también." (Juliana)

Por un pudor inexplicable y por unas razones que no soy capaz de averiguar ni explicar no me atrevo ni puedo considerarme irresponsable y ajeno a estos hechos terribles. Algo me ata a sus protagonistas y verdugos, y me hace pensar que yo también estaba cuando quemaban la biblioteca de Sarajevo atizando las llamas, que escondido detrás de las rendijas de unas ruinas también disparaba a muerte a los peatones que iban al mercado, y que antes de fusilar a todos los hombres y niños de un poblado había violado a sus mujeres.

Los más mansos son indudablemente los muertos, algo bueno debe tener estar muerto, poder cumplir sin esfuerzo con una de las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón de la Montaña, por eso la tradición de los saqueadores de tumbas es antigua y fecunda y se ve que se transmite de padres a hijos como si fuera un oficio cualquiera, un oficio fácil porque los muertos no se quejan ni cuando alguien roba lo que ya no es suyo.

“(...) En su libro, Marek narraba con hábil suspense el hallazgo en 1860 de otro escondite similar a la KV 40: la cueva DB320, situada en un punto cercano a Deir el Bahari, en la necrópolis de Tebas, frente a Luxor. En esa especie de morgue improvisada se encontraron las momias de varios Ramsés, Tutmosis, Setis y muchas otras figuras relevantes del pasado egipcio. La insólita acumulación de faraónicos despojos se debía, según se adujo, a que los sacerdotes del primer milenio antes de Cristo habían decidido llevarlas allí para protegerlas de los saqueadores. En su momento —yo era poco más que un niño— di por buena esa explicación que hoy en día suena a coartada. Lo más probable es que esos mismos celosos sacerdotes fueran los que habían saqueado las tumbas. Asimismo, seguramente la expedición suiza no “descubrió” nada, sino que actuó guiada por un bien remunerado chivatazo de alguna de las familias de saqueadores que, desde hace siglos, controlan el expolio y posterior tráfico de las antigüedades egipcias.” (Enrique Lynch)

----------------------------------------------------------
Quiero destacar que es interesante leer los artículos enteros.
----------------------------------------------------------

No hay comentarios: