martes, 28 de julio de 2015

El microones català.


Diari d’estiu (9)

El microones català.

 El fons còsmic de microones o CMB, de l'anglès Cosmic microwave background, és una radiació còsmica de fons isòtropa, és a dir, un eco igual en totes direccions i des de qualsevol lloc on paris l’orella per escoltar-lo. Aquesta isotropia és la clau i la millor proba fins ara obtinguda de l’existència del Big Bang, però al mateix temps és també un repte intel·lectual determinant perquè l’univers malgrat la seva homogeneïtat no és pas isòtrop com indica que ho hauria de ser l’eco del seu inici.  És a dir, hi ha alguna cosa que no encaixa entre l’eco i nosaltres, entre la isotropia  i la anisotropia.

Una broma meva característica que acostumo a fer als amics que pacients i estoics suporten les meves gràcies, gracietes i sortides de to des de ja fa molt de temps, consisteix en quedar-me mirant seriosament el microones de la cuina i queixar-me del mal programa de televisió que hi fan.

La broma té diferents versions a gust de cadascú o de com tinc jo l’humor i el dia; a mida de repetir-la l’he anat perfeccionant, polint i millorant amb noves variants com ara substituir el microones per la rentadora o l’assecadora i preguntar amb posat seriós on són els botons per canviar de canal. També es pot fer a la inversa, amb un got de llet per escalfar a la ma parar-te davant del veritable televisor i preguntar sorprès com dimonis s’obre aquest microones tan estrany. El comandament a distància de la TV pot igualment passar per un magnífic smartphone. És curiós veure la cara que fa la gent quan observen que estàs parlant tranquil·lament i amb tota naturalitat amb algú fent servir el comandament de la TV enganxat a l’orella, no gosen dir-te res fora de somriure nerviosos i amagar a corre cuita les criatures. Les possibilitats són incomptables.

Repetida al llarg dels anys des de que era jovenet és una broma que crec que ja esperen de mi gairebé com si fos una tradició familiar o el regal de Reis. O no, és possible també que la detestin i amb ella em detestin a mi, però que per prudència i bona educació callin fent veure amb un somrís compassiu i benvolent que els hi agrada.

Aquest, però, a més d’una mena de gag digne de Monthy Pyton, és alhora una molt bona i útil  tàctica a seguir en una polèmica sobre qualsevol tema característic de sobretaula, d’actualitat política o fet històric, profund o banal, filosòfic o quotidià, tant és, l’important és que com un míssil teledirigit desacredita l’arrel i el fonament dels arguments contraris igual que ho faria si a un home el tractes de senyora o a una dona de senyor.

Per aquesta raó és igualment una molt bona estratagema pels jocs de taula. Quan amb un amic ens posem a jugar a escacs i ell amenaçador avança el peó de Dama jo li contesto contundent traient-me de la bitlletera dos bitllets de cinquanta euros per a dipositar-los damunt de la taula i doblar l’aposta amb un ful de jotes i asos, i si ell no es rendeix amb aquestes bones cartes meves i em fa escac amb la torre jo li responc amb un d’oca en oca i torno a tirar perquè em toca que el deixa estupefacte, abatut i sense capacitat de resposta, completament derrotat. Sempre guanyo!

El seu millor us, però, és la política, sobre tot en un país com Espanya on la gent confon el seu dret a ser espanyol en obligar a d’altres a ser-ho, confusió que és una mena d’eco isòtrop encara més antic que el Big Bang com correspon a una nació com l’espanyola més antiga que el temps. Els catalans sabem quan vam néixer i sabem també que algun dia desapareixerem del mapa, que deixarem d’existir com els sumeris o els hitites, en som perfectament conscients i ho tenim assumit, els espanyols, en canvi, no, ho ignoren, no ho saben, i no saber-ho, no saber que moriràs algun dia per convertir-te en un eco amorf de la història, desconèixer que el temps juga en contra és un defecte de fàbrica molt greu i, com s’ha demostrat, tràgic.   

En aquest sentit, i en els darrers temps, és habitual fer mofa per part de la classe política, periodística, popular i intel·lectual espanyola i unionista catalana sobre les complicades i estrambòtiques maneres que ens hem d’enginyar alguns per expressar democràticament el nostre parer al prohibir l’Estat que ho fem degudament en un referèndum com cal: picnics i simulacres de referèndums amb dobles preguntes, manifestacions multitudinàries any rere any com mai s’havien fet al món, eleccions plebiscitàries amb complicades llistes unitàries que abracin el ventall més ampli de la societat catalana partidària de la independència, però amb resultats de difícil homologació al poder-se donar interpretacions variades i interessades que no es donarien en un referèndum de sí/no, etc. Tot plegat mig surrealista i estrambòtic quan la cosa fora molt fàcil amb bona voluntat permetent aquest simple referèndum que a més segurament perdríem els partidaris de la independència de Catalunya. Però Espanya és així, ella fa com jo encara que no ho fa de broma, tot el contrari, es queda mirant amb cara burleta i perdona vides de guàrdia civil amb tricorni el microones, en aquest cas el microones de la cuina catalana, com si fos un televisor antiquat de la postguerra per a criticar la programació que hi fan. El més greu i terrible és que estic convençut que ni tant sols en són conscients i que veritablement es creuen de debò que el microones és un televisor on hi fan una pèssima programació.

Però... sempre queda una espurna d’esperança i com deia Galileo Galilei que no havia vist mai ni un microones ni un televisor, però que va ser l’inventor del telescopi, invent, per altra banda, desconegut encara avui dia a Espanya: eppur si muove!

I que Déu ens agafi confessats que bona falta ens farà.

-----------------------------------

Diario de verano (9)

El microondas catalán.

 El fondo cósmico de microondas o CMB, del inglés Cosmic microwave background, es una radiación cósmica de fondo isótropa, es decir, un eco igual en todas direcciones y desde cualquier lugar donde se ponga la oreja para escucharlo. Esta isotropía es la clave y la mejor prueba hasta ahora obtenida de la existencia del Big Bang, pero al mismo tiempo es también un reto intelectual determinante porque el universo a pesar de su homogeneidad no es isótropo como indica que debería serlo el eco de su inicio. Es decir, hay algo que no encaja entre el eco y nosotros, entre la isotropía y la anisotropía.

Una broma mía característica que suelo hacer a los amigos que pacientes y estoicos soportan mis gracias, boberías y salidas de tono desde hace mucho tiempo, consiste en quedarme mirando seriamente el microondas de la cocina y quejarme del mal programa de televisión que hacen.

La broma tiene diferentes versiones a gusto de cada uno o de cómo tengo yo el humor y el día; a medida de repetirla la he ido perfeccionando, puliendo y mejorando con nuevas variantes como sustituir el microondas por la lavadora o la secadora y preguntar con aspecto serio dónde están los botones para cambiar de canal. También se puede hacer a la inversa, con un vaso de leche para calentar en la mano pararte frente al verdadero televisor y preguntar sorprendido cómo demonios se abre este microondas tan extraño. El mando a distancia de la TV puede igualmente pasar por un magnífico smartphone. Es curioso ver la cara que hace la gente cuando observan que estás hablando tranquilamente y con toda naturalidad con alguien utilizando el mando de la TV pegado a la oreja, no se atreven a decirte nada fuera de sonreír nerviosos y ocultar a toda prisa a las criaturas. Las posibilidades son incontables.

Repetida a lo largo de los años desde que era jovencito es una broma que creo que ya esperan de mí casi como si fuera una tradición familiar o el regalo de Reyes. O no, es posible también que la detesten y con ella me detesten a mí, pero que por prudencia y buena educación callen haciendo ver con una sonrisa compasiva y benevolente que les gusta.

Este, sin embargo, además de una especie de gag digno de Monthy Pyton, es al mismo tiempo una muy buena y útil táctica a seguir en una polémica sobre cualquier tema característico de sobremesa, de actualidad política o hecho histórico, profundo o banal, filosófico o cotidiano, tanto da, lo importante es que como un misil teledirigido desacredita la raíz y el fundamento de los argumentos contrarios al igual que lo haría si a un hombre lo tratas de señora o a una mujer de señor.

Por esta razón es igualmente una muy buena estratagema para los juegos de mesa. Cuando con un amigo juego al ajedrez y él amenazador avanza el peón de Dama yo le contesto contundente sacándome de la billetera dos billetes de cincuenta euros para depositarlos encima de la mesa y doblar la apuesta con un ful de jotas y ases, y si él no se rinde con estas buenas cartas mías y me hace jaque con la torre yo le respondo con un de oca en oca y tiro porque me toca que lo deja estupefacto, abatido y sin capacidad de respuesta, completamente derrotado. ¡Siempre gano!

Su mejor uso, sin embargo, es la política, sobre todo en un país como España donde la gente confunde su derecho a ser español con obligar a otros a serlo, confusión que es una especie de eco isótropo aún más antiguo que el Big Bang como corresponde a una nación como la española más antigua que el tiempo. Los catalanes sabemos cuándo nacimos y sabemos también que algún día desapareceremos del mapa, que dejaremos de existir como los sumerios o los hititas, somos perfectamente conscientes y lo tenemos asumido, los españoles, en cambio, no, lo ignoran, no lo saben, y no saberlo, no saber que morirás algún día para convertirte en un eco amorfo de la historia, desconocer que el tiempo juega en contra es un defecto de fábrica muy grave y, como se ha demostrado, trágico.

En este sentido, y en los últimos tiempos, es habitual hacer mofa por parte de la clase política, periodística, popular e intelectual española y unionista catalana sobre las complicadas y estrambóticas maneras con las que nos  tenemos que ingeniar algunos para expresar democráticamente nuestro parecer al prohibir el Estado que lo hagamos debidamente en un referéndum: picnics y simulacros de referendos con dobles preguntas, manifestaciones multitudinarias año tras año como nunca se habían hecho en el mundo, elecciones plebiscitarias con complicadas listas unitarias que abracen el abanico más amplio de la sociedad catalana partidaria de la independencia, pero con resultados de difícil homologación al poderse dar interpretaciones variadas e interesadas que no se darían en un referéndum de sí/no, etc. Todo ello medio surrealista y estrambótico cuando la cosa sería muy fácil con buena voluntad permitiendo este simple referéndum que además seguramente perderíamos los partidarios de la independencia de Cataluña. Pero España es así, ella hace como yo aunque no lo hace de broma, todo lo contrario, se queda mirando con cara burlona y perdona vidas de guardia civil con tricornio el microondas, en este caso el microondas de la cocina catalana, como si fuera un televisor anticuado de la posguerra para criticar la programación que hacen. Lo más grave y terrible es que estoy convencido de que ni siquiera son conscientes de ello, de que verdaderamente se creen que el microondas es un televisor donde hacen una pésima programación.

Pero ... siempre queda una chispa de esperanza y como decía Galileo Galilei que no había visto nunca ni un microondas ni un televisor, pero que fue el inventor del telescopio, invento, por otra parte, desconocido aún hoy en día en España : ¡eppur si muove!

Y que Dios nos coja confesados ​​que buena falta nos hará.
6 comentarios:

Tot Barcelona dijo...

De siempre me he negado a tener una MOERR, (Máquina Ondas Expansivas Refulgentes Reboteadoras)
Me lo prohibe mi religión (pertenezco a una tribu aborígen donde adoramos al Dios Fuego).
Por lo demás, totalmente de acuerdo contigo
Salut

Bertha dijo...

Tienes razón una cosa es pregonar y otra es demostrar con hechos que eso es la verdad pura y dura?.-Sobre lo catalán,los catalanes y Catalunya.

Vamos a ver, en que queda esta pesadilla ojalá el sentido común llegue a un buen entendimiento.Aunque sea el menos común de los sentidos...?

Lo digo como catalana que reside en otro lugar y te soy sincera nos valoran mucho más de lo que pensamos:(como personas trabajadoras,serias y sobre todo que el que tiene un amigo catalán lo tiene para toda la vida).

Me he reído con tu fino sentido del humor:)

Un abrazo feliz domingo.

E

Xitus dijo...

Gran post pelleter, molt molt bo!
Si aquest estiu juguem a escacs espero tenir sort amb els daus.
Bromes a banda, tot això espanyol és poc seriós. Per a ells ho és molt. Però és com començar una relació després d'una violació. Forçat, violent, patètic, dictadura encoberta i cada cop més descoberta.

El peletero dijo...

Hola Miquel, no cal espantar-se d’aquesta mena d’ones perquè tot l’univers no és pas altra cosa que un enorme forn microones que en lloc d’anar-se escalfant és va refredant a diferència del que passa perillosament amb el microones català.

Salut.

El peletero dijo...

Disculpa Bertha por responder tarde a tu comentario, pero este verano está siendo para mí un poco complicado y nada normal.

Creo que todos hemos de huir de la lógica de los tópicos y de aquella que se encuentra implícita en los chistes de catalanes, gallegos, vascos o andaluces. Unos buenos amigos de una amiga berciana, excelentes personas y contrarios a la demanda de independencia de Cataluña, ya hace tiempo que practican un boicot militante a los productos catalanes. Al decírmelo les respondí que yo no sería tan tonto de privarme de los buenos productos españoles, y que si algún día Cataluña logra la independencia de España seguiré consumiendo sin problemas las buenas y excelentes cosas que España tiene y ofrece. Naturalmente no supieron qué responderme.

Las opiniones son solamente opiniones y aunque hay que agradecer la buena consideración que dices que tienen de los catalanes en Canarias, eso, por decirlo de alguna manera, no tiene importancia igual que no la tendría tampoco si la opinión fuera mala. Lo importante es otra cosa, más que una buena o mala opinión me gustaría más que nos tratarán como los canarios imagino que tratan a los daneses, por poner un ejemplo característico.

Que tengas un buen agosto y muchas gracias por visitarme.

El peletero dijo...

Hola Aleix, aquest estiu malauradament, com ja saps, no podrem jugar ni a escacs ni al parxís, un altre any serà. De moment, tots plegats tenim una partida molt complicada per jugar i amb la que haurem de fer servir totes les diferents tàctiques barrejant-les com jo dic que faig en el post.

Salut .