martes, 23 de febrero de 2016

Esclaus manats per lladres i el color del món.

Opisso, Homenatge a Opisso vist per l’Opisso mateix, Esquella de la Torratxa el 10 de setembre del 1926


Diari d’hivern (16)

Esclaus manats per lladres i el color del món.

Una de les darreres enquestes d’opinió d’aquests passats dies deia que la majoria dels ciutadans espanyols prefereix un govern format pel PP, PSOE i C’s.  En canvi, una altra enquesta gairebé publicada alhora que l’anterior, però en un altre diari, afirmava que el tipus de coalició de govern que els espanyols majoritàriament desitgen és una de formada pel PSOE juntament amb C’s i ningú més, amb l’abstenció del PP. Però una de més recent encara, expressa que en lloc del C’s és molt millor la fórmula de PSOE i Podemos amb l’abstenció de la resta, o afegint-hi IU, Coalició Canària i el PNB que segurament diria que sí sense entrar a formar part del govern en cap cartera. També hi ha qui diu que les enquestes el que reflecteixen meridianament és que la millor solució es PP amb C’s, o PP amb PSOE, o C’s solets amb l’abstenció de tots els altres, inclosos als independentistes catalans, cosa que a mi em sembla impossible, o col·ligats amb la veïna del segon tercera que és la cunyada de l’amiga de la tieta de la neboda de la mare d’una altra veïna de no sé qui. Però una nova enquesta encara calenta i acabada de sortir del forn afirma rotundament que el millor és que l’Alberto Garzón formi govern assumint totes les carteres ell solet per estalviar-nos la despesa de tants ministeris. Els radicals de sempre, entre els que orgullosament em trobo, però, defensem la continuació idíl·lica actual de seguir amb un govern en funcions.  La Constitució espanyola ho permet mentre no hi hagi intent d’investidura, cosa que no ens ha passat als catalans al posar-se per a nosaltres el rellotge en marxa tot just acabar l’escrutini de les passades eleccions de setembre. Els espanyols són tan optimistes que mai havien imaginat que es pogués donar la situació present, no estan molt acostumats a pactes i tractes que, com tothom sap, és cosa de febles i de “nenazas”, com diuen ells, los hombres no pactan, vencen i santas pascuas.

Llegeixo a Javier Benegas afirmar coses com les següents en el seu article a Vozpopuli del passat dia 16: “21 setembre 1981, Alonso Porta, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Madrid denuncia que dos regidors del seu partit, el PSOE, "cobren comissions per la concessió de la contracta d'escombraries". El marxós alcalde, Enrique Tierno Galván, li respon, amb la seva proverbial ironia: "Sosiéguese, Porta, i recapacite; se diria que ha desayunado tigre". Ni es va interessar per les proves ni va preguntar detalls. Molt al contrari, visiblement molest, va manifestar el seu menyspreu per la insòlita sortida de to. (...) Un dels "grans èxits" de la Transició va ser reemplaçar el tradicional mètode de corruptela individual per un "modern" sistema de corrupció organitzada... pels partits. Tal invent consistia bàsicament en separar en l'espai, fins i tot, en el temps, la prevaricació del suborn. La concessió del favor i el cobrament de la corresponent comissió es durien a terme per persones diferents i, a més, en diferit. (...) Compte amb caure en el parany de creure que el sistema respon adequadament: si en els últims anys ha aflorat tanta descomposició no ha estat fruit d'una justícia sobtadament diligent o d'una política més transparent, sinó conseqüència d'aferrissades lluites entre faccions perseguint uns recursos que la crisi va reduir de forma dràstica. (...) Per més que a les forces vives els resulti molest escoltar-ho, a Espanya la Corrupció és la naturalesa del règim; el seu ethos i la seva pathos. Una realitat que manté desactivada qualsevol esperança de prosperitat futura.”.

El senyor Gregorio Morán, que és un escriptor i periodista amb molta solera i ofici, però ple de rancúnia i bilis, de quan en quan ens regala perles que paguen la pena destacar com ho és la ressenya de la novel·la El somni de l’aldea Ding, del periodista xinés Yan Lianke, “xinès de Henan, 56 anys, professor a la Universitat de Pequín i format a l'escola d'Arts de l'Exèrcit Xinès, aquestes coses que tenen els xinesos. ¿Vostè s'imagina una escola d'art de l'exèrcit espanyol, a Saragossa?". No, jo no m’ho imagino pas.

"El somni de l'aldea Ding és la història d'un poble que, enganyat per les autoritats i per la desmesurada ambició dels seus habitants, decideix donar sang a tots els bancs sanguinis que ho sol·liciten, amb absoluta despreocupació del virus de la sida, que fa la seva aparició i delma la vida dels seus habitants que s'enganyen, o s'autoenganyen, en base a les informacions oficials i els suculents comptes en iuans de benefici. És una evocació dolorosa, construïda per un nen que narra el que va ser un lloc joiós per viure, el poblat Ding, transformat després del flagell de la sida en un erm de malalts i misèria. Un poble agrícola convertit en un mercat de sang, que exigeix ​​poc esforç i abundants beneficis. El relat d'una enganyifa, on fins les víctimes, ignorants i despitades, entren en el joc mortal que liquidarà la que va ser bella aldea Ding."

Segons m’asseguren altíssims funcionaris dels serveis d’intel·ligència de Freedonia i Sildavia, la solució a la formació de govern a Espanya és molt senzilla i la trobareu en el següent enllaç. Mentrestant, em refugio en la certesa que el món està format per esclaus manats per lladres i que el món també és blau com una taronja, perquè, sincerament, després de constatar que ja no ens podem ni refiar de la data de caducitat dels iogurts –al poder-te’ls menjar sense perill per la salut setmanes després d’haver caducat–, crec que no hi ha cosa més segura i certa que aquesta afirmació continguda en el poema del Paul Eluard: La terre est bleue comme une orange, Jamais une erreur les mots ne mentent pas... Etc.

Opisso - A l'estació. Pensa a portar-me un melonet


Diario de invierno (16)

Esclavos mandados por ladrones y el color del mundo.

Una de las últimas encuestas de opinión de estos pasados ​​días decía que la mayoría de los ciudadanos españoles prefiere un gobierno formado por PP, PSOE y C 's. En cambio, otra encuesta casi publicada a la vez que la anterior, pero en otro diario, afirmaba que el tipo de coalición de gobierno que los españoles mayoritariamente desean es una de formada por el PSOE junto con C 's y nadie más, con la abstención del PP. Pero una de más reciente aún, expresa que en lugar del C 's es mucho mejor la fórmula de PSOE y Podemos con la abstención del resto, o añadiendo IU, Coalición Canaria y PNV que seguramente diría que sí sin entrar a formar parte del gobierno en ninguna cartera. También hay quien dice que las encuestas lo que reflejan meridianamente es que la mejor solución es PP con Ciudadanos, o PP con PSOE, o C 's solitos con la abstención de todos los demás, incluidos los independentistas catalanes, lo que a mí me parece imposible, o coaligados con la vecina del segundo tercera que es la cuñada de la amiga de la tía de la sobrina de la madre de otra vecina de no sé quién. Pero una nueva encuesta aún caliente y recién salida del horno afirma rotundamente que lo mejor es que Alberto Garzón forme gobierno asumiendo todas las carteras él solito para ahorrarnos el gasto de tantos ministerios. Los radicales de siempre, entre los que orgullosamente me encuentro, sin embargo, defendemos la continuación idílica actual de seguir con un gobierno en funciones. La Constitución española lo permite mientras no haya intento de investidura, lo que no nos ha pasado a los catalanes al ponerse para nosotros el reloj en marcha nada más terminar el escrutinio de las pasadas elecciones de septiembre. Los españoles son tan optimistas que nunca habían imaginado que se pudiera dar la situación presente, no están muy acostumbrados a pactos y tratos que, como todo el mundo sabe, es cosa de débiles y de "nenazas", como dicen ellos, los hombres no pactan, vencen y santas pascuas.

Leo a Javier Benegas afirmar cosas como las siguientes en su artículo de Vozpopuli del pasado día 16: "21 de septiembre de 1981, Alonso Puerta, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid denuncia que dos concejales de su partido, el PSOE, “cobran comisiones por la concesión de la contrata de basura”. El marchoso alcalde, Enrique Tierno Galván, le responde, con su proverbial retranca: “Sosiéguese, Puerta, y recapacite; se diría que ha desayunado tigre”. Ni se interesó por las pruebas ni preguntó detalles. Muy al contrario, visiblemente molesto, manifestó su desdén por la insólita salida de tono. (…) Uno de los “grandes logros” de la Transición fue reemplazar el tradicional método de corruptela individual por un “moderno” sistema de corrupción organizada… por los partidos. Tal invento consistía básicamente en separar en el espacio, incluso, en el tiempo, la prevaricación del cohecho. La concesión del favor y el cobro de la correspondiente comisión se llevarían a cabo por personas distintas y, además, en diferido. (…) Cuidado con caer en la trampa de creer que el sistema responde adecuadamente: si en los últimos años ha aflorado tanta podredumbre no ha sido fruto de una justicia súbitamente diligente o de una política más transparente, sino consecuencia de encarnizadas luchas entre facciones en pos de unos recursos que la crisis redujo de forma drástica. (…) Por más que a las fuerzas vivas les resulte molesto escucharlo, en España la Corrupción es la naturaleza del Régimen; su ethos y su pathos. Una realidad que mantiene en barbecho cualquier esperanza de prosperidad futura.."

El señor Gregorio Morán, que es un escritor y periodista con mucha solera y oficio, pero lleno de rencor y bilis, de cuando en cuando nos regala perlas que valen la pena destacar como lo es la reseña de la novela El sueño de la aldea Ding, del periodista chino Yan Lianke, "chino de Henan, 56 años, profesor en la Universidad de Pekín y formado en la escuela de Artes del Ejército Chino, esas cosas que tienen los chinos. ¿Usted se imagina una escuela de arte del ejército español, en Zaragoza?. No, yo no me lo imagino.

"El sueño de la aldea Ding es la historia de un pueblo que, engañado por las autoridades y por la desmesurada ambición de sus habitantes, decide dar sangre a todos los bancos sanguíneos que lo solicitan, con absoluta despreocupación del virus del sida, que hace su aparición y diezma la vida de sus habitantes que se engañan, o se autoengañan, en base a las informaciones oficiales y las suculentas cuentas en yuanes de beneficio. Es una evocación dolorosa, construida por un niño que narra lo que fue un lugar gozoso para vivir, la aldea Ding, convertida luego del flagelo del sida en un erial de enfermos y miseria. Un pueblo agrícola convertido en un mercado de sangre, que exige poco esfuerzo y abundantes beneficios. El relato de una engañifa, donde hasta las víctimas, ignorantes y despechadas, entran en el juego mortal que liquidará la que fuera hermosa aldea Ding.”

Según me aseguran altísimos funcionarios de los servicios de inteligencia de Freedonia y Sildavia, la solución a la formación de gobierno en España es muy sencilla y la encontraréis en el siguiente enlace. Mientras tanto, me refugio en la certeza de que el mundo está formado por esclavos mandados por ladrones y que el mundo también es azul como una naranja, porque, sinceramente, tras constatar que ya no podemos ni fiarnos de la fecha de caducidad de los yogures -al podértelos comer sin peligro para la salud semanas después de haber caducado-, creo que no hay cosa más segura y cierta que esta afirmación contenida en el poema de Paul Eluard: La terre est bleue comme une orange, Jamais une erreur les mots ne mentent pas... Etc.

Opisso - Carnastoltes

6 comentarios:

Tot Barcelona dijo...

Es curioso que hasta para ser esclavo se ha de elegir el siglo.
Hoy, he abierto el libro de Política, de Aristóteles, y nos explica de que el hombre está en la naturaleza, y por lo tanto el hombre por naturaleza ha de ser un animal sociable(coetus multitudis, juris consenso, et utilitatis communione sosiatus). Pero el poseer,-nos dice Aristóteles-, es necesario para la vida; entre los instrumentos, unos son animados y otros inanimados. El esclavo es una propiedad animada, y el homble esclavo lo es por naturaleza.
Nota: debemos de tener en cuenta que recomendó que se guardasen al esclavo las mismas consideraciones que a los animales de carga (bueyes), teniendo presente que en Grecia, así como en otros países, estaba prohibido matar a los animales que servían para la labranza.

No se podrá encontrar palabra alguna a favor de los esclavos hasta Séneca, en su tradado "De beneficio".

Anónimo dijo...

Sempre m'ha agradat aquest caos humà dels dibuixos d'Opisso, aquest aire de mercat.
Més que esclaus, som clients.

Isabel Barceló Chico dijo...

Mucho me temo que también las encuestas estén "leídas" al gusto del medio que las encarga. En cualquier ámbito, cuando se ha de negociar, todas las partes han de ceder algo para que se pueda alcanzar un acuerdo. Encastillarse no sirve de mucho. O mejor dicho, no sirve de nada.

Por lo demás, y en mi opinión, los medios de comunicación están jugando un papel nefasto. O quizá exagero, no sé. Ellos también son esclavos de sus propietarios o inversores. Saludos cordiales.

El peletero dijo...

Hay tres clases de esclavos, querido Miquel, los forzados, los voluntarios y los que no saben que lo son. Yo me refería a estos últimos.

El mundo de Aristóteles no tiene nada que ver con el nuestro, pero ya entonces ser o no ser esclavo era también una cuestión de espíritu que no de fortuna, tal vez de azar, pero no de fortuna.

Salut

El peletero dijo...

Més que esclaus som clients, dius, Enric, quina mena de clients?, a la romana manera?, formem part d’una xarxa d’interessos que també són els nostres, però que per vergonya o per ignorància no reconeixem?

Opisso era genial, aquest aire de mercat és com un jardí ple d’olors i fragàncies.

El peletero dijo...

Para llegar a acuerdos, más que negociar, querida Isabel, y más que ceder, que también, hay que encontrar caminos que nos permitan transitar en común y a gusto de todas las partes, porque muchas veces, como sucede con bastantes parejas, en el punto medio los dos se encuentran a disgusto.

Los periodistas también han de pagar sus hipotecas y nadie escupe en el plato en el que come.

Un abrazo.