jueves, 12 de mayo de 2016

Perpetuum mobileDiari de primavera (11)

Perpetuum mobile

Una de les joguines més antigues que es coneix és la baldufa, un artefacte senzill que ens fa somiar amb el perpetuum mobile i que encara ara, que sóc gran, em sedueix tant com quan era petit.

És molt raonable pensar, però, que la meva condició catalana em faci veure amb una simpatia especial les coses que giren, començant, naturalment, per la sardana, seguint pel twist, el rock and roll, o el nostrat allioli que necessita moltes voltes per a lligar, gairebé tantes com la vida de les persones, plenes d’anhels i d’aspiracions més complicades d’assolir que la més difícil i elaborada de les salses.

Sigui com sigui, a la QK i a mi ens agradava molt fer salses i ballar tan el tango com el  chotis, no es broma, sobre tot en posició horitzontal, i també el Roll skate dance com ho fan en l’escena de la famosa pel·lícula The heaven’s gate de Michael Cimino, i que ja he inclòs en El Peletero en altres ocasions.

Els dos protagonistes principals, dels diferents que surten al film, són un sheriff, James Averill, que interpreta Kris Kristofferson –que defensa els drets d’uns immigrants de països de l’Europa de l’Est, fins i tot en contra d’antics companys i amics seus d’Universitat que s’han venut a les màfies dels terratinents, una situació d’altre banda ben actual–, i una prostituta, l’Ella Whatson, interpretada per l’actriu francesa Isabelle Huppert.  Dos herois antics que fan el que cal sabent que tot acabarà malament per a tothom, inclosos ells dos, un home i una dona que s’estimen sense demanar res a canvi.

El saló de ball dona nom a la pel·lícula, la Porta del cel, on qualsevol sap que com en el cel el temps no transcorre ni flueix l’únic que es pot fer de profit és ballar i ballar, girar i girar sobre uns patins amb rodes al compàs d’una música interpretada per instruments de so constant, de perpetuum sonitum, com son els violins, les gaites i les acordions que permeten la variant eterna dels gifs sonors. Parlant de gifs val la pena donar una volta de cargol més al tirabuixó, igual que feia la QK quan arrissava els cabells de les clientes a la seva perruqueria.

De gifs animats en hi ha de dues classes, uns són aquells en els que l’escena que es mostra finalitza sobtadament per a tornar a començar tot seguit com aquest got que cau.

  
I aquells en els que el final s’enllaça amb el començament sense interrupció, com aquest gif de la baldufa.

En el passat post, en el meu desè Diari de primavera d’enguany, hi sortien tres dones, la Lourdes, la Catherine que interpreta la Jeanne Moreau, i la QK.  La primera i la tercera són persones reals, la segona és una simple ficció com la cançó que canta.

La Lourdes no té passat ni el vol, considera que no és un assumpte de la seva incumbència, o que, en tot cas, el passat llastra el futur. La QK tenia tot el passat del món, però, pobreta, no tenia futur perquè estava malalta i sabia, mes a munt o mes a vall, quan moriria. I la Catherine no té cap de les dues coses, ni passat ni futur perquè ha decidit estimar a tots el homes en Le Tourbillon de la vie, cosa que li permet o la condemna, a diferència de les altres dues, a tenir únicament present.

Què tenen, doncs, en comú, si és que en tenen, aquestes tres dones? Què hi pinto jo al mig del ball a part d’haver estat el marit de la perruquera amb la que ballava el tango?

Tinc vocació de sheriff valent i honrat que estima a una prostituta honesta?, o és a l’inrevés?, m’agradaria ser una prostituta valerosa i honesta que estima a un sheriff valent i honrat?

Algunes persones afirmen que el temps en ocasions pot quedar suspès en la tonada d’una cançó. Unes altres expressen una forta voluntat pragmàtica d’aprofitament del temps, segurament forjada en la dificultat de la vida i el coneixement de saber que res ve donat, i en la suposició que no hem vingut a aquesta vida a perdre aquest temps que se’ns ha ofert, no sabem si graciosament.

Segurament tots tenen raó, però el meu caràcter fa que em costi d’entendre la vida pràctica al pensar que si alguna cosa hem vingut a fer aquí és, precisament, a perdre el temps, a perdre’l com no ho deixen de fer constantment les baldufes que giren i els gots que cauen, les prostitutes valeroses i honestes, i els sheriffs valents i honrats.

-------------------------------------------------

Diario de primavera (11)

Perpetuum mobile

Uno de los juguetes más antiguos que se conoce es la peonza, un artefacto sencillo que nos hace soñar con el perpetuum mobile y que aún ahora, que soy mayor, me seduce tanto como cuando era pequeño.

Es muy razonable pensar, sin embargo, que mi condición catalana me haga ver con una simpatía especial las cosas que giran, empezando, naturalmente, por la sardana, siguiendo por el twist, el rock and roll, o nuestro querido alioli que necesita muchas vueltas para ligar, casi tantas como la vida de las personas, llenas de anhelos y aspiraciones más complicadas de lograr que la más difícil y elaborada de las salsas.

Sea como sea, a QK y a mí nos gustaba mucho hacer salsas y bailar tanto el tango como el chotis, no es broma, sobre todo en posición horizontal, y también el Roll skate dance como lo hacen en la escena de la famosa película The heaven s gate de Michael Cimino, y que ya he incluido en El Peletero en otras ocasiones.

Los dos protagonistas principales, de los diferentes que salen en el filme, son un sheriff, James Averill, que interpreta Kris Kristofferson -que defiende los derechos de unos inmigrantes de países de la Europa del Este, incluso en contra de antiguos compañeros y amigos de Universidad que se han vendido a las mafias de los terratenientes, una situación por otra parte bien actual-, y una prostituta, Ella Whatson, interpretada por la actriz francesa Isabelle Huppert. Dos héroes antiguos que hacen lo que hay que hacer sabiendo que todo acabará mal para todos, incluidos ellos dos, un hombre y una mujer que se aman sin pedir nada a cambio.

El salón de baile da nombre a la película, La Puerta del cielo, donde cualquiera sabe que como en el cielo el tiempo no transcurre ni fluye lo único que se puede hacer de provecho es bailar y bailar, girar y girar sobre unos patines con ruedas al compás de una música interpretada por instrumentos de sonido constante, de perpetuum sonitum, como son los violines, las gaitas y los acordeones que permiten la variante eterna de los gifs sonoros. Hablando de gifs vale la pena dar una vuelta de tuerca más al sacacorchos, al igual que hacía QK cuando rizaba el pelo de las clientas en su peluquería.

De gifs animados en hay de dos clases, unos son aquellos en los que la escena que se muestra finaliza súbitamente para volver a empezar de inmediato como este vaso que cae.Y aquellos en los que el final se enlaza con el comienzo sin interrupción, como este gif de la peonza.En el pasado post, en mi décimo Diario de primavera de este año, salían tres mujeres, Lourdes, Catherine que interpreta Jeanne Moreau, y QK. La primera y la tercera son personas reales, la segunda es una simple ficción como la canción que canta.

Lourdes no tiene pasado ni lo quiere, considera que no es un asunto de su incumbencia, o que, en todo caso, el pasado lastra el futuro. QK tenía todo el pasado del mundo, pero, pobrecita, no tenía futuro porque estaba enferma y sabía, mes arriba o mes abajo, cuando moriría. Y  Catherine no tiene ninguna de las dos cosas, ni pasado ni futuro porque ha decidido amar a todos los hombres en Le Tourbillon de la vie, lo que le permite o la condena, a diferencia de las otras dos, a tener únicamente presente.

¿Qué tienen, pues, en común, si es que lo tienen, estas tres mujeres? ¿Qué pinto yo en medio del baile aparte de haber sido el marido de la peluquera con la que bailaba el tango?

¿Tengo vocación de sheriff valiente y honrado que ama a una prostituta honesta?, ¿o es al revés?, ¿me gustaría ser una prostituta valerosa y honesta que ama a un sheriff valiente y honrado?

Algunas personas afirman que el tiempo en ocasiones puede quedar suspendido en la tonada de una canción. Otras expresan una fuerte voluntad pragmática de aprovechamiento del tiempo, seguramente forjada en la dificultad de la vida y el conocimiento de saber que nada viene dado, y en la suposición de que no hemos venido a esta vida a perder ese tiempo que se nos ha ofrecido, no sabemos si graciosamente.

Seguramente todos tienen razón, pero mi carácter hace que me cueste de entender la vida práctica al pensar que si algo hemos venido a hacer aquí es, precisamente, a perder el tiempo, a perderlo como no lo dejan de hacer constantemente las peonzas que giran y los vasos que caen, las prostitutas valerosas y honestas, y los sheriffs valientes y honrados.


6 comentarios:

Francesc Puigcarbó dijo...

gira il mondo deia Jimmy Fontana, a mi tambè m'agraden les baldufes, ara tornen a estar relativament de moda entre la mainada. Tot torna i hi ha coses com la baldufa que perduren.

Tot Barcelona dijo...

Si, todo vuelve, menos el tiempo que hemos gastado. Ese ya no vuelve.
Salut

Anónimo dijo...

Potser sí que el nostre destí és girar com una baldufa, potser sobre la taula de fusta on va ser abans de caure el got que compartien la prostituta i el sheriff. Però de tant girar, la baldufa deixa un solc sobre la fusta que algú, algun dia, ressegira amb les puntes dels dits comprovant la textura que tenen els records.

El peletero dijo...

Tot torna, Francesc, o quasi tot, i algunes coses triguen massa a tornar. De vegades sembla, però, que estiguem inventant constantment la sopa d’all.

El peletero dijo...

No, ése no vuelve, Miquel, es de un solo uso. Nos tenemos que conformar con las humildes peonzas.

El peletero dijo...

Sí senyor, preciós comentari el teu, Enric. Avui mirava els vells esglaons de l’escala de casa, desgastats de tantes persones que han pujat i baixat per ells, així són els records com bé dius, una estupenda i poètica metàfora, la del solc que deixa a la fusta la baldufa que gira i gira i que un dia algú resseguirà amb les puntes dels dits.

O no.