sábado, 10 de diciembre de 2016

No es pot enganyar a un home honest.Diari de tardor (22)

No es pot enganyar a un home honest.

Aquesta setmana passada he vist a Madrid dues pel·lícules d’espies. En una d’elles, un parell de professionals dels serveis secrets aconsegueixen enganyar a tot un país, un a l’altre també, però no a les seves corresponents esposes o companyes que en cap moment es fan una idea equivocada sobre el que ells són, volen i representen.

En la segona, en canvi, a una espia molt decidida li és impossible enganyar al seu propi país pel que treballa quan el vol trair, ni tampoc al país enemic al qui roba informació, però sí, i completament, al seu marit que no és capaç, tot i sent ell també un professional en aquestes qüestions, de veure en la seva esposa a una mentidera.

Violeta Kovacsics es pregunta retòricament a l’Ara si sabem interpretar la ficció.  La professora de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya en té moltes dubtes a l’afirmar que “vivim en un moment en què la realitat insisteix a disfressar-se de ficció, i la ficció necessita, cada cop més, arrelar en el que és real.

Entre els diferents exemples que cita està l'emissió d'Operación Palace, el fals reportatge sobre el 23-F de Salvados i que va ofendre a tanta gent que es va sentir estafada al saber més tard que tot havia estat una ficció. Però aquesta, precisament, era la intenció del programa i el que es va declarar després de la seva emissió. Segons l’autor i els seus col·laboradors el que volien era denunciar, posant-ho en evidència, com de fàcil és enganyar a la gent. 

Per ser curosos amb la història de l’engany i la mentida, la ficció i la realitat, en el seu article, la senyora Kovacsic hagués tingut que esmentar el famós programa de ràdio de l’Orson Wells, quan el 30 d’octubre de 1938 va simular un atac extraterrestre en l’adaptació que va fer de la novel·la de H.G. Wells, La guerra dels móns, i que va commocionar els USA, però tant és, el que ella vol dir en el seu escrit queda clar: és molt fàcil enganyar a la gent.

En aquests darrers dies tenim una prova molt clara i un intent d’engany al més alt nivell. La primera és la trista història d’aquesta nena malalta en la que els seus pares enganyaven recaptant diners pels tractaments que la seva filla suposadament necessitava. I la segona, en estat de temptativa, és la proposta de diàleg que el Govern d’Espanya diu que vol fer a la Generalitat de Catalunya. En hi ha moltes més de mentides, o de ficcions barrejades amb la realitat , tantes com segurament persones.

En la literatura sempre s’ha fet servir l’ús de personatges de ficció com si fossin reals i personatges reals en afers de ficció. És, precisament, el que em deia Sherlock Holmes l’altre dia quan, prenent-nos un bon whisky escocès, em comentava una de les seves investigacions i que, curiosament, coincidia amb un parell de coses que em van passar fa temps quan viatjava a Grècia per feina i per altres assumptes que no puc revelar.

En el manual de butxaca de qualsevol mentider i estafador professional es fa menció explícita al fet que tota ensarronada, sigui casolana o mundial, d’estar per casa o elaborada amb la més sofisticada enginyeria financera o política, és una variant de la popular i senzilla estafa de l’estampeta, és a dir, sempre es necessita la col·laboració de l’enganyat per enganyar-lo, si no la mentida no cola. D’aquí es dedueix la cèlebre sentència moral que afirma que no es pot enganyar a una persona honesta.  Per què?, no n’estic segur, però suposo que la honestedat té a veure amb aquesta capacitat de reconèixer la ficció que cada dia tenim davant dels nostres ulls. Pocs en són capaços. 
Diario de otoño (22)

No se puede engañar a un hombre honesto.

Esta semana pasada he visto en Madrid dos películas de espías. En una de ellas, un par de profesionales de los servicios secretos consiguen engañar a todo un país, uno al otro también, pero no a sus correspondientes esposas o compañeras que en ningún momento se hacen una idea equivocada sobre lo que ellos son, quieren y representan.

En la segunda, en cambio, a una espía muy aguerrida le es imposible engañar a su propio país por el que trabaja cuando lo quiere traicionar, ni tampoco al país enemigo al que roba información, pero sí, y completamente, a su marido que no es capaz, aun siendo él también un profesional en estas cuestiones, de ver en su esposa a una mentirosa.

Violeta Kovacsics se pregunta retóricamente en el Ara si sabemos interpretar la ficción. La profesora de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña tiene muchas dudas al afirmar que "vivimos en un momento en que la realidad insiste en disfrazarse de ficción, y la ficción necesita, cada vez más, arraigar en lo real".

Entre los diferentes ejemplos que cita está la emisión de Operación Palace, el falso reportaje sobre el 23-F de Salvados y que ofendió a tanta gente que se sintió estafada al saber más tarde que todo había sido una ficción. Pero esta, precisamente, era la intención del programa y aquello que se declaró después de su emisión. Según el autor y sus colaboradores lo que querían era denunciar, poniéndolo en evidencia, cómo de fácil es engañar a la gente.

Para ser cuidadosos con la historia del engaño y la mentira, la ficción y la realidad, en su artículo, la señora Kovacsics hubiera tenido que mencionar el famoso programa de radio de Orson Wells, cuando el 30 de octubre de 1938 simuló un ataque extraterrestre en la adaptación que hizo de la novela de HG Wells, La guerra de los mundos, y que conmocionó los USA, pero no importa, lo que ella quiere decir en su escrito queda claro: es muy fácil engañar a la gente.

En estos últimos días tenemos una prueba muy clara y un intento de engaño al más alto nivel. La primera es la triste historia de esta niña enferma en la que sus padres engañaban recaudando dinero para los tratamientos que su hija supuestamente necesitaba. Y la segunda, en estado de tentativa, es la propuesta de diálogo que el Gobierno de España dice que quiere hacer a la Generalidad de Cataluña. Hay muchas más mentiras, o ficciones mezcladas con la realidad, tantas como seguramente personas.

En la literatura siempre se ha utilizado el uso de personajes de ficción como si fueran reales y personajes reales en asuntos de ficción. Es, precisamente, lo que me decía Sherlock Holmes el otro día cuando, tomándonos un buen whisky escocés, me comentaba una de sus investigaciones y que, curiosamente, coincidía con un par de cosas que me pasaron hace tiempo cuando viajaba a Grecia por trabajo y por otros asuntos que no puedo revelar.

En el manual de bolsillo de cualquier mentiroso y estafador profesional se hace mención explícita a que todo timo, sea casero o mundial, de poca monta o elaborado con la más sofisticada ingeniería financiera o política, es una variante del popular y sencillo timo de la estampita, es decir, siempre se necesita la colaboración del engañado para engañarle, si no la mentira no cuela. De aquí se deduce la célebre sentencia moral que afirma que nunca se puede engañar a una persona honesta. ¿Por qué?, no estoy seguro, pero supongo que la honestidad tiene que ver con esta capacidad de reconocer la ficción que cada día tenemos ante nuestros ojos. Pocos son capaces.

2 comentarios:

Rodericus dijo...

Be, sempre es necessita una certa predisposició de la "victima" per volguer ser enganyada.

No mes cal trovar algú que vulgui creure. I a vegadas, son molts.

Una abraçada.

El peletero dijo...

La gràcia de la cosa, Rodericus, consisteix en saber en què creu cadascú, en què creu i en què descreu, un cop sabut li pots dissenyar un engany a mida.

Una abraçada.