domingo, 26 de febrero de 2017

Peret (26-02-2008)

El Pere i la Veni

Mester d'amor

Si en saps el pler no estalviïs el bes
que el goig d'amar no comporta mesura.
Deixa't besar, i tu besa després
que és sempre als llavis que l'amor perdura.

No besis, no, com l'esclau i el creient,
mes com vianant a la font regalada.
Deixa't besar -sacrifici fervent-
com més roent més fidel la besada.

¿Què hauries fet si mories abans
sense altre fruit que l'oreig en ta galta?
Deixa't besar, i en el pit, a les mans,
amant o amada -la copa ben alta.

Quan besis, beu, curi el veire el temor:
besa en el coll, la més bella contrada.
Deixa't besar
           i si et quedava enyor
besa de nou, que la vida és comptada.

Joan Salvat-Papasseit

---------------------------------

Mester de amor

Si sabes el placer no ahorres el beso
que el gozo de amar no comporta medida.
Déjate besar, y besa tú después
que es siempre en los labios que el amor perdura.

No beses, no, como el esclavo y el creyente,
cual viajero en la fuente regalada.
Déjate besar -sacrificio ferviente-
cuanto más candente más fiel el beso.

¿Qué habrías hecho si morías antes
sin otro fruto que la brisa en tu mejilla?
Déjate besar, y en el pecho, en las manos,
amante o amada -la copa bien alta.

Cuando beses, bebe, cure el ver el temor:
besa en el cuello, la más bella región.
Déjate besar
                y si te quedaba añoranza
besa de nuevo, que la vida es contada.

Joan Salvat-Papasseit

----------------------------------------------------------------------


Dos poemes de Màrius Torres dedicats al meu pare.
Albert


L'AMOR VORA EL RIU 

Sílvia, recordes l'amor vora el riu, 
entre els verms i l'heura? 
I l'aigua que corre, mirall que somriu 
només que ens hi volguéssim veure! 

Barques passaven plenes de cançons. 
No les vèiem pas, només se sentien. 
Veus d'aigua: Adéu, ens feien- i morien 
del riu, igual i sempre nou, al fons.

.........

CANÇÓ A MAHALTA

Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.

No podem acostar les nostres vides calmes:
entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes.

Entre els meandres, grocs de lliris, verds de pau,
sento, com si em seguís, el teu batec suau

I escolto la teva aigua tremolosa i amiga
de la font a la mar –la nostra pàtria antiga-.

.....................................

Dos poemes de Màrius Torres dedicados a mi padre.
Albert


EL AMOR JUNTO AL RÍO

Silvia, ¿recuerdas el amor junto al río,
entre los gusanos y la hiedra?
Y el agua que corre, espejo que sonríe
sólo que nos quisiéramos ver!

Barcas pasaban llenas de canciones.
No las veíamos, sólo se oían.
Voces de agua: Adiós, nos hacían- y morían
del río, igual y siempre nuevo, al fondo. 

........CANCIÓN A MAHALTA

Corren nuestras almas como dos ríos paralelos.
Hacemos el mismo camino bajo los mismos cielos.

No podemos acercar nuestras vidas tranquilas:
entre ambos hay una tierra de cipreses y de palmas.

Entre los meandros, amarillos de lirios, verdes de paz,
siento como si me siguiera, tu latido suave

Y escucho tu agua temblorosa y amiga
de la fuente a la mar -nuestra patria antigua-.