jueves, 2 de marzo de 2017

Homes honorables.

El soldat confederat Henry Newton Ombaun

Diari d’hivern (12)

Homes honorables.

Una recent conversa mantinguda a la sauna humida de la piscina on vaig a nedar, m’ha fet recordar una frase dels sudistes americans en relació a la seva guerra. Referint-se a la població que va donar suport a la secessió i als soldats que van lluitar a les files de l’Exèrcit dels Estats Confederats, la frase afirmava que: “vam ser homes honorables que servírem a homes corruptes i a una empresa indigna”.

El primer que et ve al cap és preguntar quina era aquesta empresa indigna i quins eren aquests homes corruptes.

Cadascú respondrà a la seva manera i establirà els paral·lelismes que cregui convenients amb el present que estem vivint al món i a l’Estat espanyol. Però a mi em sembla que la bona pregunta, la veritablement important, no és pas cap d’aquestes dues que he destacat sinó la que demana, en canvi, saber quins foren aquests homes honorables, i per què van servir a homes corruptes i a una empresa indigna.

Un dels grans homes honorables d’aquella guerra i de tots els temps, malgrat no ser un d’aquests sudistes honorables, fou, sens dubte, Abraham Lincoln, un home que no va dubtar a desencadenar una guerra espantosa i guanyar-la per servir a una causa digna malgrat a estar envoltat també d’homes corruptes, indignes i cruels. La causa de l’esclavitud era i sempre ha estat una de les millors causes dignes que hi hagut, permetent, de passada, restablir la unitat de la Unió, valgui la redundància.

El futur president Ulisses Grant, el general en cap victoriós d’aquell conflicte, va tenir el gran honor d’inaugurar la guerra moderna i el seu característic terror en la població civil, i l’ús també dels soldats de la Unió com xais duts en massa a l’escorxador. Amb Grant i aquella guerra va començar a concebre’s una de les grans frases del segle XX que va pronunciar Stalin: ”un mort és una tragèdia, un milió de morts, en canvi, només és una estadística”. Amb aquesta sentència, Stalin, que era innoble i miserable, va guanyar la seva guerra i amb ella també una causa digna, i de passada es va apropiar de mitja Europa. Una frase que es va convertir en la seva millor arma simplement perquè hi havia més russos que alemanys, que, si fa no fa, també l’estaven intentant guanyar de la mateixa manera, posant més carn a la graella, matant i morint d’una nova manera, industrialment. Al final, els morts s’acaben no pas perquè s’acabi la guerra sinó perquè s’acaben els vius. Quins vius?, aquests homes honorables que serveixen a homes corruptes i a empreses indignes?
Entre els vapors de la sauna turca el meu company de piscina –un home gran, ja jubilat, amb un aspecte imponent de senador romà, de savi honorable i inofensiu, conversador tranquil i parsimoniós–  m’explicava amb la més absoluta naturalitat que si jo fos pare comprendria millor el valor de la família i que en conseqüència disculparia al gendre i a la germana del rei, i que entendria que el que han fet no pot ser mai cap delicte perquè la vida funciona d’aquesta manera, els pares protegeixen als fills i procuren que progressin a la vida. No sóc pare, però he estat un fill i tinc un germà i questa apel·lació a la família m’ha fet recordar una altra de les grans frases del segle XX, la que va pronunciar el premi Nobel de literatura, Albert Camús, quan va afirmar que si el fessin prendre partit entre la justícia i la seva mare sempre triaria a la segona.

El segle XX té tres grans frases que l’emmarquen, les dues que he esmentat i una tercera que va pronunciar Pier Paolo Pasolini i que també fa al cas al parlar de policies antidisturbis que apallissaven a jovenets burgesos. Pasolini, un home que no va ser mai ni corrupte ni tampoc honorable ni innoble.

Sigui com sigui, crec que les diferents combinacions que es poden fer entre els homes honorables, els homes corruptes, les causes indignes i els seus antònims són només vuit.

1. Vam ser homes honorables que servírem a homes corruptes i a una empresa indigna.

2. Vam ser homes honorables que servírem a homes corruptes i a una empresa digna.

3. Vam ser homes honorables que servírem a homes honestos i a una empresa indigna.

4. Vam ser homes honorables que servírem a homes honestos i a una empresa digna.

5. Vam ser homes innobles que servírem a homes corruptes i a una empresa indigna.

6. Vam ser homes innobles que servírem a homes corruptes i a una empresa digna.

7. Vam ser homes innobles que servírem a homes honestos i a una empresa indigna.

8. Vam ser homes innobles que servírem a homes honestos i a una empresa digna.

Cadascú de nosaltres està en una de les vuit, si descobríssim quina segur que ens enduríem una gran sorpresa, que no seria pas ni l’esperada ni tampoc la desitjada.

--------------------------------------

Diario de invierno (12)

Hombres honorables

Una reciente conversación mantenida en la sauna húmeda de la piscina donde voy a nadar, me ha hecho recordar una frase de los sudistas americanos en relación a su guerra. Refiriéndose a la población que apoyó la secesión y los soldados que lucharon en las filas del Ejército de los Estados Confederados, la frase afirmaba que: "fuimos hombres honorables que servimos a hombres corruptos y a una empresa indigna".

Lo primero que te viene a la cabeza es preguntar cuál era esta empresa indigna y cuáles eran estos hombres corruptos.

Cada uno responderá a su manera y establecerá los paralelismos que crea convenientes con el presente que estamos viviendo en el mundo y en el Estado español. Pero a mí me parece que la buena pregunta, la verdaderamente importante, no es ninguna de estas dos que he destacado sino la que pide, en cambio, saber quiénes fueron estos hombres honorables, y por qué sirvieron a hombres corruptos y a una empresa indigna.

Uno de los grandes hombres honorables de aquella guerra y de todos los tiempos, a pesar de no ser uno de esos sudistas honorables, fue, sin duda, Abraham Lincoln, un hombre que no dudó en desencadenar una guerra espantosa y ganarla para servir a una causa digna pese a estar rodeado también de hombres corruptos, indignos y crueles. La causa de la esclavitud era y siempre ha sido una de las mejores causas dignas que ha habido, permitiendo, de paso, restablecer la unidad de la Unión, valga la redundancia.

El futuro presidente Ulises Grant, el general en jefe victorioso de aquel conflicto, tuvo el gran honor de inaugurar la guerra moderna y su característico terror en la población civil, y el uso también de los soldados de la Unión como corderos llevados en masa al matadero. Con Grant y aquella guerra comenzó a concebirse una de las grandes frases del siglo XX que pronunció Stalin: "un muerto es una tragedia, un millón de muertos, en cambio, sólo es una estadística". Con esta sentencia, Stalin, que era innoble y miserable, ganó su guerra y con ella también una causa digna, y de paso se apropió de media Europa. Una frase que se convirtió en su mejor arma simplemente porque había más rusos que alemanes, que, más o menos, también la estaban intentando ganar de la misma manera, poniendo más carne en la parrilla, matando y muriendo de una nueva manera, industrialmente. Al final, los muertos se acaban no porque se acabe la guerra sino porque se acaban los vivos. ¿Qué vivos?, ¿estos hombres honorables que sirven a hombres corruptos y empresas indignas?

Entre los vapores de la sauna turca mi compañero de piscina –un hombre mayor, ya jubilado, con un aspecto imponente de senador romano, de sabio honorable e inofensivo, conversador tranquilo y parsimonioso– me contaba con la más absoluta naturalidad que si yo fuera padre comprendería mejor el valor de la familia y que en consecuencia disculparía al yerno y a la hermana del rey, y que entendería que lo que han hecho no puede ser nunca ningún delito porque la vida funciona de esta manera, los padres protegen a los hijos y procuran que progresen en la vida. No soy padre, pero he sido un hijo y tengo un hermano y esta apelación a la familia me ha hecho recordar otra de las grandes frases del siglo XX, la que pronunció el premio Nobel de literatura, Albert Camus, cuando afirmó que si le hicieran tomar partido entre la justicia y su madre siempre elegiría a la segunda.

El siglo XX tiene tres grandes frases que la enmarcan, las dos que he mencionado y una tercera que pronunció Pier Paolo Pasolini y que también hace al caso al hablar de policías antidisturbios que apaleaban a jovencitos burgueses. Pasolini, un hombre que no fue nunca ni corrupto ni tampoco honorable ni innoble.

Sea como sea, creo que las diferentes combinaciones que se pueden hacer entre los hombres honorables, los hombres corruptos, las causas indignas y sus antónimos son sólo ocho.

1. Fuimos hombres honorables que servimos a hombres corruptos y a una empresa indigna.

2. Fuimos hombres honorables que servimos a hombres corruptos y a una empresa digna.

3. Fuimos hombres honorables que servimos a hombres honestos y a una empresa indigna.

4. Fuimos hombres honorables que servimos a hombres honestos y a una empresa digna.

5. Fuimos hombres innobles que servimos a hombres corruptos y a una empresa indigna.

6. Fuimos hombres innobles que servimos a hombres corruptos y a una empresa digna.

7. Fuimos hombres innobles que servimos a hombres honestos y a una empresa indigna.

8. Fuimos hombres innobles que servimos a hombres honestos y a una empresa digna.

Cada uno de nosotros está en una de las ocho, si descubriéramos cuál seguro que nos llevaríamos una gran sorpresa, que no sería ni la esperada ni tampoco la deseada.

3 comentarios:

Rodericus dijo...

En la meva infància, em van educar per ser molt acurat pel que fa a l'honradesa. Si la meva mare m'hagués sorprès robant un sol centim, em hauria clavat un bon mastegot, i m´hauria fer tornar el centim al seu propietari legitim

El sentit de les relacions familiars, no pot protegir de cap manera el lladronici comès per un fill-a, a risc d'arrossegar l'honradesa de tota la família.

El teu amic només busca justificar el comportament de nens malcriats, i el seu fracàs com a pare.

I a mes, tots els lladres convictes i confessos tenen pares, i àvies. I algúns, fills.

No es pot justificar el comportament indigne de ningù, encara que sigui el nostre fill.

Mira per on, un altra cara de la fotuda "post-veritat".

Una abraçada.

Tot Barcelona dijo...

Amb RODERICUS...

No es pot justificar el comportament indigne de ningù, encara que sigui el nostre fill.
Salut

El peletero dijo...

La qüestió, Rodericus i Miquel, és que el meu company, que no amic, de piscina, està parlant, sense anomenar-los ni potser ser-ne conscient, dels homes corruptes i de la empresa indigna els que ha servit ell. Això ho fem tots, parlar de nosaltres quan, aparentment, parlem dels altres.

Aquest usuari de la piscina està expresant un desig que l’allunyi, bàsicament, de la cinquena i setena possibilitats i ho fa apel•lant a un principi previ a la moral, a una dignitat que, segurament, va perdre fa molt de temps.

Una abraçada a tos dos.