martes, 6 de noviembre de 2018

El vot de la RoserDiari de tardor (8)

El vot de la Roser.

No fa pas gaire li vaig preguntar a una amiga que ja passa dels setanta, veient que les institucions de moment no li feien cap cas, si ella es llevaria la vida al complir els 90 tal com un dia em va dir molt seriosa que hauria de dur a terme l’Estat amb tota aquesta colla de vells que no fan altra cosa que molestar i dur una vida indigna. Em va mirar més molesta que estranyada per la meva demanda.Estúpid és la paraula clau que més llegeixo i sento, referint-se als que no voten amb seny, sentit comú i la corresponent equidistància i neutralitat entre la justícia i la injustícia.

Tan comuna és la denúncia d’aquesta suposada estupidesa com la soterrada enveja social pels sous dels polítics, tot i reconèixer jo també, que els partits han estat i són veritables oficines de col·locació per gent mediocre, encara que segur que no més que aquests que s’estripen els vestits ofesos.

No puc deixar de recordar la darrera vegada que el meu pare va votar. Va ser, precisament, en el Referèndum per aprovar aquell Estatut que tot i ser aprovat no és vigent. Tenia Alzheimer i no puc afirmar que triés la papereta amb coneixement de causa. Però jo sabia, com sé ara, que el seu vot, fos el que fos, era útil i necessari més enllà de la seva capacitat i del seu seny malmesos per la malaltia.

Igual que ho és el de la Roser, la filla d’un amic amb deficiència intel·lectual que fa poc va obtenir el dret a votar.  Jo, l’Albert, i tota la seva família ens vam alegrar molt sabent el significat i el valor profund, no només per a ella sinó també per a tota la comunitat, que gent com la Roser exerceixi el seu dret a vot.

La tènue línia que separa la justícia de la injustícia, el cinisme de la saviesa, és el vot dels analfabets, dels indocumentats i de persones com el meu pare acostant-se perillosament als 90 anys i a d’altres com la Roser que només els babaus qualificarien d’estúpida.

-------------------------------

Diario de otoño (8)

El voto de Roser.

No hace mucho le pregunté a una amiga que ya pasa de los setenta, viendo que las instituciones de momento no le hacían ningún caso, si ella se quitaría la vida al cumplir los 90 tal como un día me dijo muy seria que debería hacer el Estado con todos estos viejos que no hacen otra cosa que molestar y llevar una vida indigna. Me miró más molesta que extrañada por mi demanda.Estúpido es la palabra clave que más leo y escucho, referida a los que no votan con sensatez, sentido común y la correspondiente equidistancia y neutralidad entre la justicia y la injusticia.

Tan común es la denuncia de esta supuesta estupidez como la soterrada envidia social por los sueldos de los políticos, a pesar de reconocer yo también, que los partidos han sido y son verdaderas oficinas de colocación para gente mediocre, aunque seguro que no más que estos que se desgarran los vestidos ofendidos.

No puedo dejar de recordar la última vez que mi padre votó. Fue, precisamente, en el Referéndum para aprobar ese Estatuto que a pesar de ser aprobado no está vigente. Tenía Alzheimer y no puedo afirmar que eligiera la papeleta con conocimiento de causa. Pero yo sabía, como sé ahora, que su voto, fuera el que fuese, era útil y necesario más allá de su capacidad y de su cordura dañadas por la enfermedad.

Al igual que lo es el de Roser, la hija de un amigo con deficiencia intelectual que hace poco obtuvo el derecho a votar. Yo, Albert, y toda su familia nos alegramos mucho sabiendo el significado y el valor profundo, no sólo para ella sino también para toda la comunidad, que gente como Roser ejerza su derecho a voto.

La tenue línea que separa la justicia de la injusticia, el cinismo de la sabiduría, es el voto de los analfabetos, los indocumentados y de las personas como mi padre acercándose peligrosamente a los 90 años y el de otros como Roser que solamente los bobos calificarían de estúpida.


No hay comentarios: