jueves, 1 de octubre de 2015

El temps d’ahir


Diari de tardor (4)

El temps d’ahir

Estic llegint un llibret de records i memòries d’en Bertrand Russell on trobo una reflexió habitual de la gent que al llarg de la seva vida s’ha esforçat, com ho va fer el filòsof britànic, per tenir un coneixement enraonat del present que li ha tocat viure, i que s’ha format viatjant, aprenent, conversant, preguntant, observant amb curiositat, parlant diferents idiomes i, si ha estat possible, vivint en ambients aliens al propi.

Un coneixement conscient de ser coneixement adquirit amb esforç i voluntat, que intenta també no defugir del llast i dels inevitables però necessaris fonaments que conformen, vulguis que no, bona part de qualsevol judici i que alhora es poden transformar perillosament, i en molts cassos tristament així és, en prejudicis. Fonaments sens dubte culturals i familiars, socials, d’estructura econòmica i de lògica comunitària, d’usatges i costums, de caràcter personal i de classe i que indefugiblement, com no pot ser d’una altra manera, conformen el seny i la psicologia de la mirada sobre la forma i el devenir de les coses concretes i del món que les conté.

Recordo que Stefan Zweig deia en El món d’ahir una cosa molt similar a la que he trobat que va dir Bertrand Russell en aquest llibret de records i memòries: "Als que siguin massa joves per recordar com era el món de 1914, els serà difícil imaginar el contrast que un home de la meva edat troba entre les memòries de la seva infantesa i el món d'avui. Intento acostumar-me, i no sempre ho aconsegueixo, a un món d'imperis que s'enfonsen, de comunisme, de bombes atòmiques, d'autodeterminació asiàtica i de decadència aristocràtica. En aquest estrany món insegur en què ningú sap si estarà viu demà i en què s'esvaeixen, com boira matinera, els antics Estats, als quals de joves es van acostumar a la solidesa d'abans no els és fàcil convèncer-se que la seva vida actual és una realitat i no un malson passatger. De les institucions i formes de vida que, quan jo era un nen, semblaven tan indestructibles com el granit, queda molt poc."(Portraits from Memory and Other Essays, Bertrand Russell, 1956)

Una novia colombiana que vaig tenir sempre em recordava la famosa frase de Pascal que afirmava que el cor té raons que la raó no entén. I jo li responia que era cert però que no s’havia d’oblidar, com afirmava López de Ayala, que la fantasia abandonada de la raó produeix monstres però que unida a ella és la mare de les arts i l’origen de les meravelles. Evidentment els dos teníem raó, però ella més que jo. Goya, en un dels seus gravats de la sèrie Caprichos, la va simplificar magistralment escrivint amb només set paraules que el somni de la raó produeix monstres. Frase, però, que jo interpreto com el revers de la de López de Ayala a l’afirmar que la raó abandonada a sí mateixa, sense el suport del sentiment que alimenta a la fantasia, també és la causa de terribles monstres com el passat segle XX ha demostrat tràgicament amb les seves ideologies totalitàries. De tot això, dels somnis de la raó i de la fantasia, dels móns que s’acaben i dels que comencen, què es pot aplicar a la situació actual d’Espanya?, què és el que ha canviat per a no tornar a ser mai més igual?

Rellegint els discursos de l’Azaña i de l’Ortega i Gasset sobre l’Estatut català del 1932 podem pensar que res no ho ha fet i que tot segueix com sempre repetint les mateixes paraules d’avui encara que llavors amb molta més classe i categoria. Tornant a revisar també l’extraordinària escena final d’una de les millors pel·lícules del cinema espanyol, La escopeta Nacional, que va dirigir Luís García Berlanga el 1977, ens pot fer creure igualment que Espanya és la mateixa d’aquells anys seixanta passats quan els tecnòcrates de l’Opus Dei van copar els llocs més prominents del govern de Franco i que els catalans continuem estant ben reflectits en el personatge que interpreta Josep Sazatornil. És així?, en els personatges que hi surten trobem al polítics de l’Espanya actual?

En un d’aquests discursos que esmento i dels que podem llegir uns resums aquí descobrim una frase de l’Ortega i Gasset advertint als diputats catalans que defensaven l’Estatut de Núria a las Cortes Españolas que: “No ens presenteu el vostre afany en termes de sobirania, perquè llavors no ens entendrem. Plantegeu-lo en termes d'autonomia.”

Això és el que ha canviat de manera radical i absoluta i ja mai més tornarà a ser igual, la qüestió present és sobre la sobirania i no pas sobre l’autonomia, ja no, aquest relat ha conclòs definitivament, aquest tren se n’ha anat per a no tornar, i la diferència amb els anys trenta o els anys de la transició espanyola amb el present no és ni baladí ni accidental, és transcendent, i, segons el meu modest parer, quan Espanya abans se n’adoni i ho accepti també serà millor per a tots.

--------------------------------------

Diario de otoño (4)

El tiempo de ayer

Estoy leyendo un librito de recuerdos y memorias de Bertrand Russell donde hallo una reflexión habitual de la gente que a lo largo de su vida se ha esforzado, como lo hizo el filósofo británico, por tener un conocimiento razonable del presente que le ha tocado vivir, y que se ha formado viajando, aprendiendo, conversando, preguntando, observando con curiosidad, hablando diferentes idiomas y, si ha sido posible, viviendo en ambientes ajenos al propio.

Un conocimiento consciente de ser conocimiento adquirido con esfuerzo y voluntad, que intenta también no rehuir el lastre y los inevitables pero necesarios fundamentos que conforman, quieras que no, buena parte de cualquier juicio y que a la vez se pueden transformar peligrosamente, y en muchos casos tristemente así es, en prejuicios. Fundamentos sin duda culturales y familiares, sociales, de estructura económica y de lógica comunitaria, de usos y costumbres, de carácter personal y de clase y que inevitablemente, como no puede ser de otro modo, conforman la cordura y la psicología de la mirada sobre la forma y el devenir de las cosas concretas y del mundo que las contiene.

Recuerdo que Stefan Zweig decía en El mundo de ayer algo muy similar a la que he encontrado que dijo Bertrand Russell en este librito de recuerdos y memorias: “A quienes sean demasiado jóvenes para recordar cómo era el mundo de 1914, les será difícil imaginar el contraste que un hombre de mi edad encuentra entre las memorias de su niñez y el mundo de hoy. Intento acostumbrarme, y no siempre lo consigo, a un mundo de imperios que se desmoronan, de comunismo, de bombas atómicas, de autodeterminación asiática y de decadencia aristocrática. En este extraño mundo inseguro en el que nadie sabe si estará vivo mañana y en el que se desvanecen, como niebla mañanera, los antiguos Estados, a los que de jóvenes se acostumbraron a la solidez de antaño no les es fácil convencerse de que su vida actual es una realidad y no una pesadilla pasajera. De las instituciones y modos de vida que, cuando yo era un niño, parecían tan indestructibles como el granito, queda muy poco.” (Portraits from Memory and Other Essays, Bertrand Russell, 1956)

Una novia colombiana que tuve siempre me recordaba la famosa frase de Pascal que afirmaba que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y yo le respondía que era cierto pero que no había que olvidar, como afirmaba López de Ayala, que la fantasía abandonada de la razón produce monstruos pero que unida a ella es la madre de las artes y el origen de las maravillas. Evidentemente los dos teníamos razón, pero ella más que yo. Goya, en uno de sus grabados de la serie Caprichos, la simplificó magistralmente escribiendo con sólo siete palabras que el sueño de la razón produce monstruos. Frase, sin embargo, que yo interpreto como el reverso de la de López de Ayala al afirmar que la razón abandonada a sí misma, sin el apoyo del sentimiento que alimenta a la fantasía, también es la causa de terribles monstruos como el pasado siglo XX ha demostrado trágicamente con sus ideologías totalitarias. De todo ello, de los sueños de la razón y de la fantasía, de los mundos que se acaban y los que empiezan, ¿qué se puede aplicar a la situación actual de España?, ¿qué es lo que ha cambiado para no volver a ser nunca más igual?

Releyendo los discursos de Azaña y de Ortega y Gasset sobre el Estatuto catalán de 1932 podemos pensar que nada lo ha hecho y que todo sigue como siempre repitiendo las mismas palabras de hoy aunque entonces con mucha más clase y categoría. Volviendo a revisar también la extraordinaria escena final de una de las mejores películas del cine español, La escopeta Nacional, que dirigió Luis García Berlanga en 1977, nos puede hacer creer igualmente que España es la misma de aquellos años sesenta pasados ​​cuando los tecnócratas del Opus Dei coparon los puestos más prominentes del gobierno de Franco y que los catalanes seguimos estando bien reflejados en el personaje que interpreta José Sazatornil. ¿Es así?, ¿en los personajes que aparecen encontramos a políticos de la España actual?

En uno de esos discursos que menciono y de los que podemos leer unos resúmenes aquí descubrimos una frase del Ortega y Gasset advirtiendo a los diputados catalanes que defendían el Estatuto de Nuria en las Cortes Españolas que: " No nos presentéis vuestro afán en términos de soberanía, porque entonces no nos entenderemos. Planteadlo en términos de autonomía. "

Eso es lo que ha cambiado de manera radical y absoluta y ya nunca más volverá a ser igual, la cuestión presente es sobre la soberanía y no sobre la autonomía, ya no, este relato ha concluido definitivamente, este tren se ha ido para no volver, y la diferencia con los años treinta o los años de la transición española con el presente no es ni baladí ni accidental, es trascendente, y, según mi modesta opinión, cuando España antes se dé cuenta y lo acepte también será mejor para todos.


No hay comentarios: